Start Arrow Finanse i formalnościArrowBudowa i prawoArrow Dobudówka – czy wymagane jest pozwolenie na budowę?

Dobudówka – czy wymagane jest pozwolenie na budowę?

O tym, czy zamierzone przez nas prace wymagać będą pozwolenia na budowę, czy wystarczy ich zgłoszenie, decyduje kwalifikacja ich do przebudowy lub do remontu, których definicje podaje Prawo budowlane.

Remont to roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Remont wystarczy zgłosić do urzędu.

Natomiast przebudowa to roboty budowlane, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Prace związane z przebudową wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

(W zależności od rodzaju prac potrzebne będzie zgłoszenie lub pozwolenie na budowę.)

Dobudówka – rozbudowa domu

Dobudówka to rozbudowanie istniejącego obiektu budowlanego. Prawo budowlane wskazuje, że ilekroć w ustawie jest mowa o budowie, należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Roboty budowlane związane z budową, odbudową, rozbudową czy nadbudową obiektu budowlanego wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Dobudówka może więc być wykonana jedynie na podstawie pozwolenia.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Wniosek o pozwolenie na budowę w przypadku przebudowy składamy w wydziale architektoniczno-budowlanym w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta na prawach powiatu. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz zaświadczeniem o przynależności projektanta do izby samorządu zawodowego;
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • decyzję o warunkach zabudowy (jeżeli nie ma obowiązującego planu miejscowego).

Uwaga!

Przy rozbudowie domu, tak jak przy budowie, konieczne jest prowadzenie dziennika budowy oraz ustanowienie kierownika budowy.

Termin rozpoczęcia robót budowlanych należy zgłosić

Na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy zawiadomić o tym fakcie nadzór budowlany, dołączając oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków.

Zakończenie budowy należy zgłosić

O zakończeniu rozbudowy należy zawiadomić właściwy urząd. Do użytkowania dobudówki, a także do użytkowania jakiegokolwiek obiektu, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić po 21 dniach od zawiadomienia, oczywiście pod warunkiem, że urząd nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Autor: Redakcja

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *

Komunikaty

Najnowsze komunikaty: Akty prawne

Obowiązkowy czujnik czadu w domu – posłowie chcą zmian w prawie

Posłowie SLD złożyli projekt ustawy, który nałoży na właścicieli domów i mieszkań…

Jakie mieszkanie można kupić za przeciętną pensję?

Systematycznie rośnie powierzchnia mieszkania jaką można kupić za przeciętną pensję. Z wyliczeń…

Kolejny bank oferuje kredyt z dopłatą na dom energooszczędny

Siedem banków podpisało z NFOŚiGW umowę na udzielanie kredytów na energooszczędne mieszkania…

Sejm przyjął ustawę dotyczącą programu "Mieszkanie dla Młodych"

27 września br. Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego…

Gdzie można uzyskać kredyt z dopłatą do domów energooszczędnych?

SGB-Bank S.A., jako trzeci z kolei wprowadził ofertę kredytu z dotacją na…

Ile kosztuje wynajem w miastach akademickich? Ranking miast.

W ramach cyklicznej akcji edukacyjnej serwisu Szybko.pl i agencji Metrohouse „Wynajmuj bezpiecznie”,…

Dopłaty do budowy domów energooszczędnych: aktualizacja programu priorytetowego

W dniu 31.07.2014 r. Zarząd NFOŚiGW przyjął kolejną aktualizację programu dopłat do…

Sierpień miesiącem przeprowadzek: gdzie i za ile się przeprowadzamy?

Dane statystyczne pokazują, że w sierpniu dochodzi do największej liczby przeprowadzek. Przeprowadzki…

Jaką część dochodu przeznacza rodzina na ratę kredytu hipotecznego?

Kolejny kwartał z rzędu wzrost wynagrodzeń i spadek średnich cen ofertowych wpływają na…

Podwyżki na rynku kredytów hipotecznych

Patrząc na zmiany ofert kredytów hipotecznych wprowadzone w minionym miesiącu, można stwierdzić,…

Najtańsze mieszkania sprzedawane najszybciej

Majowe i czerwcowe transakcje nie przyniosły istotnych zmian w średnim czasie sprzedaży…

Polecane Produkty

 
 
Czytane

Najczęściej czytane