Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Twórcy DOM.pl (w tym serwisu społecznościowego Moj.DOM.pl) – Administratora Serwisów, jako użytkownicy Internetu, cenią sobie bezpieczeństwo i szanowanie prywatności. Dlatego i Państwu – Użytkownikom Serwisów – chcielibyśmy zapewnić podobny komfort. Nie sprzedajemy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych, które nam udostępniacie, bez Waszej zgody. Podając dane, macie możliwość kontrolowania ich, modyfikowania i decydowania, komu je udostępniacie.

I Dane osobowe

Firma BM PARTNER sp. z o.o. ul. Pańska 20 A/2, 30-565 Kraków, wpisana pod nr 000035086 w Krajowym Rejestrze Sądowym, będąca Administratorem Serwisów, zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
Podanie danych jest dobrowolne – to Wy, DOMownicy, decydujecie, w których opcjach portalu będziecie obecni.

II Kwestie techniczne

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jej szkodę.

Niektóre obszary serwisów mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku (więcej w punkcie III).

III Polityka cookies

1. Serwisy Administratora nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki te serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

IV Inne technologie

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości.

LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.

Podkreślamy, że używamy tej technologii wyłącznie dla wygody naszych użytkowników i w celu świadczenia im usług na jak najwyższym poziomie.

V Wyłączenie Odpowiedzialności

Serwis DOM.pl i serwis społecznościowy Moj.DOM.pl został stworzony dla ludzi i rozwija się dzięki inwencji i aktywności swoich użytkowników. Mimo iż na portalu podane będą często praktyczne rozwiązania, ciekawe informacje, porady i opisy, nie powinno się bezwarunkowo z nich korzystać. Administrator nie bierze odpowiedzialności za treści pojawiające się na portalu.

VI Informacje handlowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

VII Prawa autorskie

Wszystkie materiały publikowane na stronach objęte są prawem autorskim. Dotyczy to zarówno treści tworzonych przez redakcję, jak i inne osoby – w tym użytkowników serwisu. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku jest łamaniem prawa polskiego.

VIII Zmiana Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, bez podawania przyczyn. Zapewniamy jednak, że jej główna zasada dotycząca bezpieczeństwa danych Domowników, nigdy nie ulegnie zmianie.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt biuro@dom.pl

Regulamin portalu społecznościowego www.Moj.DOM.pl

I Definicje

 • Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu. Administratorem jest firma BM PARTNER sp. z o.o. ul. Pańska 20 A/2, 30-565 Kraków, wpisana pod nr 000035086 w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Serwis – portal internetowy, społecznościowy, dostępny pod adresem internetowym www.moj.dom.pl.
 • Użytkownik Serwisu (zwany w Serwisie „Domownikiem” lub „Firmą”, w zależności od wybranej opcji Konta), zwany dalej w regulaminie Użytkownikiem – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu
 • Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
 • Profil – strona Użytkownika Serwisu zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Serwisu, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Regulamin portalu społecznościowego, zwany dalej Regulaminem – spis warunków, jakim muszą się podporządkować Użytkownicy Serwisu korzystający z Serwisu. Zalogowanie się do Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu w oparciu o Regulamin. Usługi mogą być bezpłatne lub płatne.

II Warunki korzystania z serwisu

1. Serwis służy do nawiązywania kontaktów i prowadzenia swoich Profili zgodnie z założeniami Użytkowników Serwisu, ograniczonymi możliwościami udostępnianymi przez Serwis.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną wypowiedzi Uczestników Serwisu.

3. Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne oraz oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu określonych opłat.

5. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronach Serwisu.

6. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Serwisu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia
 • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu
 • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia
 • wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Spółkę BM PARTNER sp. z o.o. ul. Pańska 20 A/2, 30-565 Kraków, wpisana pod nr 000035086 w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Partnerów Spółki.

8. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie http://www.dom.pl/o-nas/polityka-prywatnosci

9. Zabrania się Użytkownikowi reklamowania w jakiejkolwiek formie portali internetowych, forum internetowych, stron WWW oraz firm zajmujących się sprzedażą projektów domów jak również prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec portalu moj.dom.pl i innych portali, których administratorem jest Spółka BM PARTNER

10. Administrator nie redaguje wypowiedzi prezentowanych w Serwisie, ale zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi (w całości lub w części) i/lub zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi w przypadkach, gdy:

 • wypowiedzi naruszają prawo prasowe
 • wypowiedzi naruszają dobra osobiste, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe,
 • wypowiedzi zawierają linki do zewnętrznych stron www,
 • Uczestnik Serwisu zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym, również w nicku czy podpisie. Wybrane możliwości reklamy mają Użytkownicy Serwisu, którzy wykupili abonament Usług płatnych. Pozostali Użytkownicy zainteresowani reklamą na portalach administrowanych przez Spółkę proszone są o kontakt Działem Reklamy reklama@dom.pl
 • Uczestnik Serwisu narusza regulamin i nie stosuje się do uwag Administratora

11. Administrator ma prawo do wykorzystywania treści, zamieszczonych przez Uczestników Serwisu, w swoich publikacjach na stronach Serwisu i w publikacjach reklamujących Serwis na innych stronach www. Uczestnik Serwisu, którego zamieszczona treść została wykorzystana, nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia.

12. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

13. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Kont Użytkowników Serwisu, którzy łamią punkty niniejszego Regulaminu.

III Usługi oferowane w Serwisie

1. Administrator oferuje Usługi płatne i bezpłatne Użytkownikom Serwisu.

2. Usługi bezpłatne dotyczą w szczególności:

 • założenia, prowadzenia i zarządzania Profilem, w tym dodawanie zdjęć
 • aktywności na Forum Budowlanym
 • komentowania aktywności i nawiązywanie znajomości w ramach Serwisu z innymi Użytkownikami

3. Usługi płatne to w szczególności:

 • „produkty” – udostępnienie miejsca w Serwisie na dodanie przez Użytkowników własnych produktów z opisem i zdjęciami
 • „eksperci” – stworzenie profilu Eksperta Użytkownika, mogącego kontaktować się z wybranymi Użytkownikami Serwisu, zdefiniowanych jako „Domownicy” w „Regulaminie portalu społecznościowego”
 • „sieć sprzedaży” – udostępnienie miejsca w Serwisie na dodanie przez Użytkowników danych teleadresowych swoich firm, sklepów, dystrybutorów czy punktów sprzedaży
 • „temat na forum” – udostępnienie miejsca na forum internetowym dostępnym w Serwisie na założenie przez Użytkownika własnego tematu, z możliwością jego moderowania i prowadzenia

4. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.

5. Płatności za Usługi płatne wynoszą:

 • 20 zł – za 1 miesiąc
 • 100 zł – za 6 miesięcy
 • 200 zł – za 12 miesięcy

6. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu obsługiwanego przez PAYu S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324), ul. Marcelińska 90, KRS nr 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444.

7. Warunki zakupu Usług płatnych określone zostały w „Regulaminie zakupów elektronicznych” dostępnym na stronie Serwisu.

IV Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Regulamin jest dostępny na stronie http://moj.dom.pl/help/terms.