Regulamin newsletter

Regulamin świadczenia usługi „Dom.pl Newsletter”

1. Wydawcą „Dom.pl Newsletter” jest Dom.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-526, przy ul. Kruczej 16/22, NIP 527-23-22-105.

2. W ramach ww. usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e–mail wysyłana jest przez Dom.pl Sp.z o.o., w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e–mail) zwana dalej „Newsletterem”.

3. Usługa subskrypcji Newslettera serwisu jest usługa bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu, który za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie serwisu www.dom.pl zapisze się na subskrypcję, podając swój adres e–mail i potwierdzi chęć otrzymywania informacji, poprzez aktywowanie linku zawartego w e–mailu wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.

4. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e–mail użytkownika, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy.

5. Zamówienie przez użytkownika Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających oferty handlowe i promocyjne Partnerów serwisu www.dom.pl.

6. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

7. Każdy subskrybent „Newslettera” może zrezygnować jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości.

8. Adres e–mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.