Regulamin poczta

Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania, zakładania i wykorzystywania kont poczty elektronicznej.

Postanowienia ogólne

 1. Usługa konta poczty elektronicznej świadczona jest w domenie @dom.pl
 2. Warunkiem korzystania z konta poczty elektronicznej jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia niniejszego regulamin
 3. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie serwisu Poczta.Dom.pl jest DOM IT Sp. z o.o. ul. Dobrzecka 16/38, 62-800 Kalisz wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000350398
 4. Płatności w imieniu DOM IT Sp. z o.o. prowadzi Serwis Dom.pl Sp. z o.o. Kokanin 84b, 62-817 Żelazków  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000366934
 5. Podmiotem odpowiedzialnym za administrowanie danymi osobowymi jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu Moj.dom.pl

Uwagi dotyczące kont poczty elektronicznej

 1. Konto w domenie @dom.pl może założyć użytkownik, który:
 • jest zarejestrowany na portalu społecznościowym www.moj.dom.pl
 • jest pełnoletni lub w przypadku osób niepełnoletnich, posiada zgodę prawnych opiekunów
 • wypełni formularz znajdujący się na stronie www.moj.dom.pl/poczta.php
 • wybierze jedną z dostępnych opcji konta poczty elektronicznej i spełni określone w nim założenia
 1. Usługa oferuje dwa typy kont poczty elektronicznej: konto podstawowe i konto VIP

Warunki korzystania z Konta Podstawowego

 1. Korzystanie z Konta Podstawowego jest bezpłatne
 2. Aktywacja Konta Podstawowego kosztuje 2 zł +VAT (2,46 zł brutto) płatne SMS za pośrednictwem Platnosi.pl
 3. Koszt jednego SMSa (ERA, ORANGE, PLUS, HEYAH, SAMI SWOI, PLAY) zostanie doliczony do rachunku użytkownika przez operatora.
 4. Aktywacja Konta Podstawowego następuje po 14 dniowym okresie testowym
 5. Konto Podstawowe ma pojemność 500 MB
 6. Konto Podstawowe wymaga podania cyfry w loginie (np. uzytkownik1@dom.pl)
 7. Konto Podstawowe uniemożliwia korzystanie z usługi „forward” wiadomości (przesyłanie dalej)

Warunki korzystania z Konta VIP

 1. Konto VIP jest płatne. Opłata aktywacyjna wynosi 39,83 zł + VAT (49  zł brutto) płatna przelewem za pośrednictwem Platnosci.pl i jest ważna przez rok. Po roku konieczne będzie ponowne wykupienie abonamentu
 2. Aktywacja Konta VIP następuje po 14 dniowym okresie testowym
 3. Konto VIP ma pojemność 1 GB
 4. Konto VIP nie wymaga podania cyfry w loginie (np. uzytkownik@dom.pl)

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik konta poczty elektronicznej akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na adres e-mail informacji oraz ofert handlowych, związanych z budownictwem, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 r. (Dz.U. nr 144 poz. 1204).
 2. Użytkownik ma prawo do 14-dniowego okresu testowego, w czasie którego korzysta z konta bez opłaty aktywacyjnej. Użytkownik może dokonać opłaty aktywacyjnej w czasie trwania testu lub w ciągu kolejnych 7 dni, w czasie których konto jest zablokowane. Po aktywacji, konto zostaje odblokowane i użytkownik może z niego korzystać bezterminowo (w przypadku Konta Podstawowego) i przez 12 miesięcy z możliwością wykupienia kolejnego abonamentu (w przypadku Konta VIP).
 3. Jeżeli Użytkownik nie dokona opłaty aktywacyjnej w czasie okresu testowania lub przez 7 kolejnych dni, konto zostaje usunięte.
 4. Użytkownik konta poczty elektronicznej w domenie @dom.pl zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje płatne lub bezpłatne konto poczty elektronicznej w domenie @dom.pl, w tym za treść i inną zawartość przesyłanych wiadomości oraz wiadomości znajdujących się na serwerze pocztowym, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.
 6. Użytkownik zakładając konto poczty elektronicznej i korzystając z usługi poczty elektronicznej zobowiązany jest do zachowania hasła w tajemnicy. Hasło do konta poczty elektronicznej stanowi hasło podane przy rejestracji konta na portalu społecznościowym www.moj.dom.pl. Hasło można zmienić w profilu użytkownika.

Prawa i obowiązki Uslugodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • sposób, w jaki użytkownicy korzystają z kont pocztowych, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
 • pocztę wysłaną oraz przyjmowaną przez użytkowników,
 • jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego konta,
 • skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią),
 • udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
 • informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet ani za skutki ich wykorzystania.
 • bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy użytkownika w szczególności włamania i wirusy komputerowe.

2. Usługodawca ma prawo zablokować konto testowane przez Użytkownika po 14 dniach od momentu założenia konta. Konto jest blokowane na 7 dni, w czasie których Użytkownik powinien dokonać opłaty aktywacyjnej. Jeżeli opłata aktywacyjna nie zostanie dokonana, Usługodawca ma prawo usunąć konto Użytkownika.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich umieszczenia w regulaminie oraz na stronach Usługodawcy.