Start Arrow Wiadomości Arrow Zmiana ustawy o planowaniu przestrzennym

Zmiana ustawy o planowaniu przestrzennym

Dla działek, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, koniecznym jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy.

Wniosek składamy w urzędzie gminy, a na decyzję czekamy ok. 2 miesięcy, pod warunkiem, że okres nie zostanie wydłużony przez konieczność pozyskania uzgodnień z innymi organami, np. konserwatorem zabytków, wydziałem ochrony środowiska, zarządcą drogi itp. Każdy z tych urzędów ma dodatkowe 2 tygodnie na ustosunkowanie się do ustalonych warunków.

Zobacz Warunki zabudowy krok po kroku

Dotychczas gmina mogła zawiesić wydanie decyzji na 12 miesięcy, jeżeli właśnie rozpoczęła prace nad uchwalaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Od 21 października br obowiązują przepisy, które skracają czas zawieszenia z 12 do 9 miesięcy. Jest to wynik wprowadzonej nowelizacji ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której autorem jest komisja „Przyjazne państwo”.

Bez zmian pozostały przepisy mówiące, że wójt (burmistrz lub prezydent miasta) wyda decyzję o warunkach zabudowy, jeśli:

  • w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia nie podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu lub
  • w okresie zawieszenia nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany.

Nowelizacja przewiduje również , że miejscowe plany nie będą musiały być już zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a ich uchwalanie będzie szybsze. Nowelizacji uległ także zapis dotyczący zakresu opracowań planistycznych, z którego wynika, że każdy nowy miejscowy plan będzie musiał zawierać także takie informacje, jak m.in. usytuowanie budynków względem dróg, kolor elewacji budynku, pokrycie dachowe. O ile w przypadku zabudowy terenów objętych ochroną przez konserwatora zabytków, jak np. starych części miasta jest to zrozumiałe, o tyle w przypadku pozostałych terenów stanowić może jedynie dodatkowe utrudnieniem dla architektów.

Czy nowe przepisy zwiększające swobodę regulacji miejscowych planów przyczynią się do poprawy sytuacji inwestorów zamierzających budować domy jednorodzinne na terenach dotychczas nie objętych miejscowym planem, okaże się pewnie dopiero za kilka czy kilkanaście miesięcy.

Zmiana ustawy o planowaniu przestrzennym

Dodane przez: Wiadomości z rynku

Wiadomości z rynku
Dodaj komentarz

Data dodania:


Listopad 2, 2010
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Sypialnia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty