Start Arrow Wiadomości Arrow Zwrot VAT za materiały – nowe zasady

Zwrot VAT za materiały – nowe zasady

Od 1 stycznia 2011 roku obowiązują nowe stawki podatku VAT. Stawka podatkowa wynosi obecnie 23 %. Zmieniła się również ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. umożliwia podatnikom – osobom fizycznym – uzyskanie części podatku VAT od kupionych materiałów budowlanych. Ustawa miała związek ze zmianą stawki na materiały budowlane z 7 na 22%, w chwili, gdy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej.

Nowelizacja ustawy dotyczy kolejnej zmiany, jaka została wprowadzona od 1 stycznia 2011 roku, czyli zmianie podstawowych stawek VAT. Ustawodawca dodał art. 11 a, który mówi, że od dnia 1 stycznia 2011 r. ilekroć w ustawie jest mowa o podatku VAT rozumie się przez to również podatek od towarów i usług o stawce obowiązującej na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (przepis ten to właśnie zmiana na okres od 2011 do 2013 r. podstawowej stawki podatku VAT do wysokości 23%).

Wzrost stawki VAT zmienił również wskaźnik, na podstawie którego wylicza się kwotę zwrotu. W przypadku gdy pierwszy wniosek, o którym mowa w art. 5 ust. 1, zostanie złożony po dniu 31 grudnia 2010 r., kwota zwrotu określona w art. 3 ust. 5 jest równa:

  1. 68,18 % – dla stawki 22 %,
  2. 2) 65,22 % – dla stawki 23 %

– kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,195 % kwoty stanowiącej iloczyn określony w art. 3 ust. 5..

To, jaka stawka – 22 czy 23 % – zostanie zastosowana jest uzależnione od tego, kiedy faktura VAT była wystawiona: przed czy po 31 grudnia 2010 r.

Zwrot VAT za materiały budowlane - nowe zasady

Ministerstwo Finansów: Stawka dla budownictwa mieszkaniowego

Od dnia 1 stycznia 2011 r. stawka VAT obniżona do wysokości 8 % będzie miała zastosowanie wyłącznie w przypadku obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym na podstawie art. 41 ust. 12 – 12c ustawy o VAT. Uregulowania powyższe w praktyce oznaczają, że w przypadku dostawy i remontu lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2 oraz budynków jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2 będzie miała zastosowanie stawka obniżona. Natomiast w sytuacji, gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego będzie przekraczała powyższe limity wówczas będą miały do tej dostawy zastosowanie dwie stawki podatku – obniżona i podstawowa. Analogiczna zasada będzie miała również zastosowanie do remontów wykonywanych w lokalach mieszkalnych i budynkach jednorodzinnych.

Obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8 % objęte będą również niektóre roboty konserwacyjne wykonywane w sektorze mieszkaniowym (na podstawie § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2010 r.). Wykonywanie robót konserwacyjnych nadal będzie zatem objęte obniżoną stawką, przy czym zakres przedmiotowy tych robót będzie dotyczył obiektów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W zakresie w jakim roboty konserwacyjne nie będą dotyczyć budownictwa społecznego, przewidziano możliwość zastosowania stawki obniżonej w sytuacji, gdy roboty te będą dotyczyły obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, pod warunkiem że wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych nie przekroczy 50 % tej podstawy.

Dodane przez: Wiadomości z rynku

Wiadomości z rynku
Dodaj komentarz

Data dodania:


Styczeń 3, 2011
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
1
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Pokój dziecka

Komentarze

Najnowsze komentarze

janek nowicki Odpowiedz 2011-04-21 08:40:51

Sporządzanie samodzielne wniosku o zwrot VAT jest trudne i czasochłonne, choć jest oczywiście możliwe. Jednak warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług firm, które zajmują się tym profesjonalnie.Mój sąsiad ostatnio korzystał z usług jednej i był zadowolony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

 
 
Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: izolacje