Start Arrow Wiadomości Arrow Zakończenie budowy przez Internet

Zakończenie budowy przez Internet

Czy już wkrótce niektóre formalności związane z procesem budowlanym będzie można załatwić nie wychodząc z domu? Taki jest projekt Ministerstwa Gospodarki, według którego Internet będzie częściej wykorzystywany przez uczestników budowy.

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt założeń projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Jednym z głównych założeń autorów projektu jest redukcja obciążeń administracyjnych nałożonych na przedsiębiorców przez przepisy prawa.

MG proponuje m.in. zalecenie opracowania rozwiązań usług informatycznych, dzięki którym przedsiębiorca będzie mógł składać w prosty sposób wypełnione formularze przez Internet, kontaktować się z urzędami itp. Projekt zawiera propozycje w zakresie 50 obowiązków informacyjnych, w stosunku do których – zdaniem MG – można dokonać modyfikacji skutkujących zmniejszeniem obciążeń administracyjnych. Większość propozycji opiera się na wprowadzeniu możliwości spełnienia obowiązku informacyjnego w postaci elektronicznej, co stanie się alternatywą wobec postaci papierowej.

Ministerstwo planuje zmiany dotyczące m.in. ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z nimi inwestor będzie mógł przez Internet zawiadomić o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Straży Pożarnej. Autorzy projektu zaznaczają, że w obowiązujących przepisach brak jest wyraźnej regulacji, zezwalającej na formę elektroniczną wykonania tego obowiązku, dlatego proponują doprecyzowanie tej kwestii.

Kolejną zmianą jest to, że kierownik budowy będzie mógł za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawiadomić inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z tym, co zawierają projekty domów.

Inwestor natomiast będzie mógł powiadomić przez Internet właściwy organ o zmianie kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski.

Ponadto Ministerstwo Gospodarki proponuje, żeby wydłużyć przedsiębiorcy termin składania deklaracji podatku od nieruchomości do dnia 15 lutego każdego roku, czyli o miesiąc dłużej niż dotychczas. MG tłumaczy, że wydłużenie terminu ułatwi podatnikom, szczególnie tym posiadającym nieruchomości na terenie kilku gmin, poprawne wypełnienie deklaracji. Obowiązujący termin do 15 stycznia jest – zdaniem MG – zbyt krótki i istnieje ryzyko wystąpienia sytuacji niezależnych od podatnika, które uniemożliwią terminowe wywiązanie się z obowiązku podatkowego. Ministerstwo zwraca również uwagę, że wzór deklaracji do podatku od nieruchomości powinien być uproszczony i ujednolicony.

Zanim formalności budowlane będzie można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a pozwolenie na budowę zostanie zastąpione zgłoszeniem, w prosty sposób przez Internet będziemy mogli chyba tylko wybrać i kupić projekty domów.

Zakończenie budowy przez Internet

Autor: Redakcja DOM.pl


Wszystkie komunikaty (6586)

Dodane przez: Wiadomości z rynku

Wiadomości z rynku
Dodaj komentarz

Data dodania:


Marzec 21, 2011
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Kuchnie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

 
 
Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: woda i kanalizacja w domu