Start Arrow Wiadomości Arrow Żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

Żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

Odstępowanie od praw własności do nieruchomości może stać się nieoczekiwanie przyczyną problemów. Nawet, gdy teren o którym mowa na przestrzeni lat traci na wartości, jego późniejsze odzyskanie może być trudne. W skrajnych przypadkach sprawa może skończyć się nawet przed Trybunałem Konstytucyjnym – tak właśnie było w wypadku sporu, w którym wyrok zapadł 19 maja 2011.

Sprawa dotyczyła skargi wniesionej przez Wiesława P. z Ostrowa Wielkopolskiego, w której to miejscowości skarżący posiadał nieruchomość. Na jej terenie stał drewniany barak z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjno – biurowe. Barak znajdował się tam od czasów wojny, kiedy został postawiony na fundamencie z cegły. Po wojnie w budynku znajdował się Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców prowadzony przez Ligę Obrony Kraju.

Problemy rozpoczęły się, gdy prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowie nakazało Wiesławowi P. odstąpić od prawa własności. Prezydium powoływało się przy tym na ustawę z dn. 12 marca 1958 o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Pan Wiesław odmówił , co skutkowało rozpoczęciem postępowania o podział nieruchomości. W rezultacie powstały dwie działki: działka z barakiem dla Skarbu Państwa, oraz działka dla Wiesława P.

W rezultacie podjętych działań właściciel zgodził się na zbycie praw do części przeznaczonej dla Skarbu Państwa. Wydawałoby się, ze sprawa zmierza ku pozytywnemu finałowi. Niestety, z biegiem lat działka uległa dewastacji. Wobec tego Wiesław P. zażądał od państwa zwrotu części nieruchomości. Skarżący tłumaczył, że działka nie nadaje się już do celu, do jakiego pierwotnie była przeznaczona, w związku z czym jej wywłaszczenie stało się bezcelowe.

Według wnoszącego skargę problem tkwił w przepisach przewidujących zwrot nieruchomości nabytych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie umów zawartych w oparciu o wspomnianą ustawę z 12 marca 1958. Postulował on, że w ten sposób naruszony jest konstytucyjny nakaz równości i ochrony praw majątkowych. Ponadto według skarżącego nie jest realizowana zasada zaufania jednostek do państwa i prawa stanowionego przez państwo.

Według Trybunał Konstytucyjnego, główną przyczyną powstania problemu jest pominięcie artykułu 47 ust. 1 ustawy z 12 marca 1958 w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Wskutek tego, osoby od których Skarb Państwa nabył nieruchomość w formie dobrowolnej umowy pozbawione są prawa ubiegania się o jej zwrot. Dzieje się tak jednak tylko w wypadku, kiedy w akcie notarialnym przenoszącym własność nieruchomości wskazany został art. 47 ust. 1, a nie art. 6 ustawy z 12 marca 1958. W przeciwnym wypadku ubieganie się o zwrot wywłaszczonej nieruchomości było możliwe.

Opisana sprawa stanowiła zaczątek dyskusji o określoności przepisów prawa. Wspomniane przepisy określone zostały jako kłócące się z zasadą bezpieczeństwa prawnego i nakazu ochrony interesów będących w toku. Kolejnym zarzutem był fakt, że przepisy dotyczą jedynie formy nabycia własności. Nie uwzględniają one przesłanki wywłaszczenia, co blokuje możliwość odzyskania wywłaszczonej nieruchomości.

Trybunał uznał, że nie istnieją żadne powody, aby te dwie grupy osób traktować odmiennie. Osoby te będą mogły być traktowane na równi i żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, lub jej części, jeśli jest ona zbędna na cel określony w wywłaszczeniu. W ten sposób Wiesław P. będzie mógł odzyskać wywłaszczoną nieruchomość.

Autor: Redakcja na podst. TK


Wszystkie komunikaty (6586)

Dodane przez: Wiadomości z rynku

Wiadomości z rynku
Dodaj komentarz

Data dodania:


Maj 24, 2011
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Łazienka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

 
 
Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: byliny wieloletnie