Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow 65 dni na decyzję o pozwoleniu na budowę?

65 dni na decyzję o pozwoleniu na budowę?

Według ustawy Prawo budowlane, w przypadku, gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku, wymierzona zostaje mu kara w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Przyjmuje się więc, że pozwolenie na budowę domu powinno być wydane inwestorowi w przeciągu 65 dni.

Kiedy ten termin wydłuży się, bez kary dla urzędu?

Prawo budowlane wskazuje, że przepis dotyczący kary za przekroczenie terminu 65 dni nie dotyczy sytuacji, gdy:

  • inwestycja podlega ocenie oddziaływania na środowisko
  • inwestycja podlega ocenie oddziaływania na obszar Natura 2000

Do terminu 65 dni nie wlicza się również terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

(Projekt budowlany w 4 egzemplarzach stanowi załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę)

Niekompletny projekt budowlany

Pozwolenie na budowę domu jest wydawane temu, kto złoży wniosek z załączonymi wymaganymi dokumentami, przede wszystkim z projektem budowlanym.

Zanim właściwy organ wyda decyzję o pozwoleniu na budowę, sprawdza:

  • zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska,
  • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
  • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • wykonanie i – w przypadku gotowych projektów domów – adaptację projektu przez uprawnioną do tego osobę.

Jeżeli okaże się, że złożony projekt budowlany jest niekompletny, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Usunięcie nieprawidłowości a termin wydania pozwolenia na budowę

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 września 2008 r. (sygn. akt II OSK 1012/07) termin 65 dni, o którym mówi Prawo budowlane, należy liczyć od daty usunięcia braków formalnych.

Okres jaki upłynął od daty złożenia wniosku do dnia jego uzupełnienia przez wnioskodawcę należy zakwalifikować do „okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu”, wspomnianych wyżej. Okres od daty złożenia niekompletnego pod względem formalnym wniosku do daty jego uzupełnienia stanowi okoliczność wstrzymującą bieg terminu – termin 65 dni rozpoczyna swój bieg dopiero z datą uzupełnienia wniosku.

Następna »

Autor: Redakcja

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Sierpień 20, 2014
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
1
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Małe Mieszkanie

Komentarze

Najnowsze komentarze

Nowy wzór wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę | www.Dom.pl Odpowiedz 2013-09-19 00:35:47

[...] 65 dni na decyzję o pozwoleniu na budowę? Według ustawy Prawo budowlane, w przypadku, gdy właściwy organ nie wyda decyzji... więcej [...]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: finanse i prawo