Start Arrow Wiadomości Arrow Burze i wichury – GINB przypomina o kontrolach

Burze i wichury – GINB przypomina o kontrolach

Trąby powietrzne, wichury, burze, grad wielkości kurzych jaj, na jeziorach „biały szkwał”. Wakacyjna aura jest niebezpieczna dla naszych gospodarstw, domów i dla nas samych.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński przypomina, że właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych powinni poddać użytkowane obiekty kontroli bezpiecznego użytkowania każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane). Do czynników zewnętrznych należą m.in. wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie.

Kontrole mogą przeprowadzać jedynie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. GINB zaznacza jednak, że w art. 62 ust. 4 i 5 ustawy – Prawo budowlane zostały wskazane wyjątki w zakresie kontroli instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych, urządzeń chłodniczych – które w pewnych przypadkach mogą być kontrolowane również przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji, sieci energetycznych i gazowych – oraz przewodów kominowych, które w pewnych przypadkach mogą być kontrolowane także przez osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

Osoba dokonująca kontroli sporządza z niej protokół. Jeśli podczas kontroli zostaną stwierdzone uszkodzenia lub istnieje konieczność uzupełnienia braków, o których mowa w art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, protokół powinien zawierać informację, że właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu (na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych lub umowach) są obowiązani usunąć stwierdzone uszkodzenia lub uzupełnić braki. Kopię protokołu osoba dokonująca kontroli ma obowiązek niezwłocznie przesłać do właściwego organu nadzoru budowlanego (art. 70 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane).

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy). Natomiast właściwy organ nadzoru budowlanego, po otrzymaniu kopii protokołu, niezwłocznie przeprowadza kontrolę obiektu budowlanego w celu sprawdzenia, czy wskazane w protokole uszkodzenia lub braki zostały usunięte.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypominam także w komunikacie, że niezastosowanie się do obowiązków wynikających z przepisów art. 70 ust. 1 i 2 obłożone jest sankcją karną.

(Wieś Zdroje w gminie Cekcyn to jedno z wielu miejsc poszkodowanych lipcową aurą. Trąba powietrzna, która przetoczyła się przez tę miejscowość, zniszczyła 6 domów mieszkalnych, które uległy częściowemu lub całkowitemu zniszczeniu. fot. Gmina Cekcyn)

Autor: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego


Wszystkie komunikaty (6586)

Dodane przez: Wiadomości z rynku

Wiadomości z rynku
Dodaj komentarz

Data dodania:


Sierpień 6, 2012
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Łazienka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty