Start Arrow Wiadomości Arrow Nowe zasady najmu okazjonalnego dla działalności gospodarczej

Nowe zasady najmu okazjonalnego dla działalności gospodarczej

Wchodząca w życie pod koniec listopada ustawa określająca zasady programu Mieszkanie dla młodych (MdM), zawiera także przepisy umożliwiające stosowanie formuły najmu okazjonalnego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Wchodzący w życie od nowego roku program MdM, zdaniem ustawodawców, może stymulująco wpływać na rozwój rynku nowych mieszkań na wynajem. Wprowadzono więc zmiany, dopuszczające zawieranie umów najmu okazjonalnego również przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na zasadach dostępnych do tej pory tylko dla osób fizycznych.

Oddawanie do używania takiego lokalu następuje na podstawie umowy o najem okazjonalny lokalu (umowy nazwanej), zawieranej na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Takich umów nie będzie można zawierać na lokale z publicznego zasobu mieszkaniowego. Obowiązkowymi załącznikami do umowy będą:

  • oświadczenie najemcy, w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy o najem okazjonalny lokalu,
  • wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym mógłby zamieszkać w przypadku konieczności opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego,
  • oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytułu prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu. Na żądanie wynajmującego należy załączyć oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Umowa o najem okazjonalny lokalu będzie wygasać po upływie czasu na jaki została zawarta lub ulegać rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia. Jeżeli, po wygaśnięciu lub upływie terminu wypowiedzenia takiej umowy, najemca nie opróżni lokalu, właściciel będzie mógł doręczyć najemcy żądanie opróżnienia lokalu sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela. W przypadku bezskutecznego upływu terminu ustalonego w żądaniu, właściciel będzie mógł złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu – złożonemu w formie aktu notarialnego oświadczeniu najemcy o poddaniu się egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.

Według Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, regulacja powyższa polegająca na wyłączeniu wobec osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu wynajmowanego na podstawie umowy o najem okazjonalny lokalu, uprawnienia do otrzymania pomieszczenia tymczasowego, powinna zwiększyć podaż lokali mieszkalnych na rynku najmu i sprzyjać efektywniejszemu zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych nie tylko ludzi młodych, ale również osób w pozostałych przedziałach wiekowych.

Regulacje dotyczące najmu okazjonalnego mają zastosowanie już od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 23 listopada 2013 r.

(Nowe zasady najmu okazjonalnego dla działalności gospodarczej)

Autor:
Ministerstwo Infrastuktury i Rozwoju


Wszystkie komunikaty (6574)

Dodane przez: Wiadomości z rynku

Wiadomości z rynku
Dodaj komentarz

Data dodania:


Grudzień 6, 2013
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Pokój dziecka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

  • Lampa wisząca ALANYA Gray

  • Kinkiet EMMA PINK

  • Lampa wisząca Galaxy 1643

  • Lampa stojąca VIRGO Grey II

  • Kinkiet ALANYA White

  • Nowoczesny plafon LED z pilotem Melos DL-F37T

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: finanse i prawo