Start Arrow Wiadomości Arrow Sprawdź czy teren, na którym budujesz jest zagrożony powodzią

Sprawdź czy teren, na którym budujesz jest zagrożony powodzią

22 grudnia 2013 r. na Hydroportalu KZGW zostały opublikowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w formie plików PDF. Każdy może sprawdzić, czy miejsce, w którym mieszka, jest zagrożone powodzią, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

Hydroportal KZGW realizuje zapisy Dyrektywy ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) oraz tzw. Dyrektywy Powodziowej. Ta druga nakłada obowiązek opracowania i podania do publicznej wiadomości dokumentów planistycznych, stanowiących podstawę zarządzania ryzykiem powodziowym. Jednym z etapów wdrażanie tej dyrektywy było właśnie stworzenie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego.

Informacje przedstawione na mapach mogą być przydatne zarówno dla mieszkańców, jak i dla władz lokalnych.

Przedstawione na mapach obszary stanowią podstawę do planowania zagospodarowania przestrzennego na różnych poziomach. Granice obszarów uwzględnia się w:

  • koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
  • planie zagospodarowania przestrzennego województwa,
  • miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  • decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.

We wszystkich tych dokumentach w ciągu najbliższego półtora roku będą musiały zostać wprowadzone stosowne zmiany – mapy w formie cyfrowej zostaną wkrótce przekazane jednostkom administracji publicznej.

W ramach projektu ISOK (”Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”) zostały opracowane mapy zagrożenia powodziowego przedstawiające  obszary zagrożone powodzią o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia:

  • obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2 %, (czyli raz na 500 lat);
  • obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1 %, (czyli raz na 100 lat),
  • obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10 %, (czyli raz na 10 lat);

Obszary zagrożone powodzią o prawdopodobieństwie 1% i 10%, stanowią obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu ustawy Prawo wodne, dla których obowiązują zakazy zabudowy.

(Sprawdź czy teren, na którym budujesz jest zagrożony powodzią)

Autor:
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji


Wszystkie komunikaty (7742)

Dodane przez: Wiadomości z rynku

Wiadomości z rynku
Dodaj komentarz

Data dodania:


styczeń 13, 2014
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Salon

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty

  • Kinkiet EMMA PINK

  • Lampa wisząca Galaxy 1643

  • Nowoczesny plafon LED z pilotem Melos DL-F37T

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: finanse i prawo