Start Arrow Projekty domówArrowAdaptacja projektuArrow Adaptacja projektu domu

Adaptacja projektu domu

Adaptacja projektu domu

Co to jest adaptacja projektu?

Gotowy projekt domu jednorodzinnego staje się częścią architektoniczną projektu budowlanego w procesie obowiązkowej adaptacji projektu. Adaptacja projektu polega min. na dostosowaniu projektu do danej działki, do szczególnych warunków jakie musi spełniać projekt w zakresie stref wiatrowych, stref śniegowych, poziomu przemarzania gruntu i innych warunków gruntowych.

gotowy projekt domu, adaptacja

Każdy gotowy projekt domu wymaga dostosowania do warunków wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub zapisów określonych w decyzji o Warunkach Zabudowy.

Decyzja o warunkach zabudowy określa minimalne odległości od granicy działki, kąt nachylenia dachu czy maksymalną powierzchnię zabudowy. W związku z tym na etapie adaptacji architekt może również zmienić kąt nachylenia dachu czy wielkość i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych.

Adaptacje projektu może podzielić na część obowiązkową i część dodatkową.

Część obowiązkowa obejmuje m.in.:

 1. Dostosowanie projektu do ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a gdy go nie ma, do zapisów określonych w decyzji o Warunkach Zabudowy,
 2. Sporządzenie charakterystyki energetycznej do lokalizacji budynku,
 3. Wykonanie projektu zagospodarowania działki,
 4. Wykonanie niezbędnej adaptacji fundamentów,
 5. Sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku i dostosowanie jej do lokalnych warunków i obciążeń normatywnych,
 6. Dostosowanie instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych,
 7. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
 8. Przejęcie na siebie obowiązków głównego projektanta oraz załączenie stosownych uprawnień oraz wpisu do izby zawodowej,
 9. Opracowanie dokumentacji BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia).

Jedną z najważniejszych części procesu adaptacji projektu jest wykonanie projektu zagospodarowania działki.

Sam proces jest poprzedzony opracowaniem przez uprawnionego geodetę na zlecenie inwestora mapki do celów projektowych. Po uzyskaniu wymaganych oświadczeń dotyczących sposobów uzbrojenia działki, warunków zabudowy, inwestor zleca uprawnionemu geodecie wykonanie mapy do celów projektowych. Aktualną mapę przekazuje architektowi adaptującemu.

Projekt zagospodarowania działki składa się z części opisowej i części rysunkowej. Na części rysunkowej, wykonanej na mapie do celów projektowych zaznacza się granice działki i jej usytuowanie względem stron świata oraz działek sąsiednich. Naniesiony zostaje również układ istniejących i planowanych obiektów budowlanych, w tym rzut projektowanego budynku, istniejący i projektowany układ zieleni i projektowany układ komunikacyjny, dzięki czemu nowy projekt domu wpisuje się w istniejącą infrastrukturę terenu. Uprawniony architekt zaznacza również sposób odprowadzania ścieków z nieruchomości. Zaznacza również przebieg projektowanych przyłączy, tzw. mediów po działce.

W części opisowej projektu zagospodarowania działki znajduje się informacja o planowanym domu, a także informacje o ewentualnym wpisie działki do rejestru zabytków czy ochronie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Część opisowa zawiera min. zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych; powierzchni dróg, parkingu, placów i chodników, powierzchnia zielonej , biologicznie czynnej oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia z ustaleniami miejscowego planu, czy w przypadku jego braku – z decyzją o warunkach zabudowy.

Cześć dodatkowa. Zmiany w projekcie

Na etapie adaptacji projektu istnieje możliwość wprowadzenia również zmian, mających na celu dostosowanie gotowego projektu domu do potrzeb inwestora. Najczęstszymi zmianami, których dokonują architekci adaptujący są:

 • zmiana technologii budowy domu,
 • zamiana stropu,
 • zmiana funkcji pomieszczeń,
 • zmiana rozmieszczenia ścianek działowych,
 • zmiana wielkości otworów okiennych i drzwiowych , oraz zmiana ich rozmieszczenia.
 • podniesienie ścianki kolankowej
 • zmiana kąta nachylenia dachu

Zmiany dotyczą również modyfikacji instalacji grzewczych czy kanalizacyjnych .

Sposób naniesienia zmian w projekcie

Architekt adaptujący wprowadza zmiany czerwonym kolorem na dokumentacji, na każdym z czterech egzemplarzy projektu.

Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie

Po wykonaniu adaptacji cała dokumentacja staje się PROJEKTEM BUDOWLANYM. Skompletowany projekt budowlany: gotowy projekt po adaptacji, projekt zagospodarowania działki i wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia składa się w starostwie powiatowym wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub w przypadku wybrania procedury zgłoszenia- wypełniony wniosek zgłoszenia budowy.

Co zawiera standardowa zgoda na zmiany w projekcie gotowym?

Warto wspomnieć , że w każdym projekcie znajduje się standardowa zgoda ma zmiany w projekcie. Najczęściej ta domyślna zgoda dopuszcza wykonanie poniższych zmian w projekcie:

 • zmiany otworów okiennych i drzwiowych oraz okien dachowych wg potrzeb Inwestora (likwidacja okien i drzwi, zmiana lokalizacji, powiększenie, pomniejszenie)
 • zmiany materiałów i rodzajów elementów konstrukcyjnych przy zachowaniu odpowiednich parametrów technicznych (np. zmiana technologii wykonania stropu, zmiana materiałów ściennych itp.)
 • zmiany rodzaju pokrycia dachowego z uwzględnieniem ciężaru pokrycia (zamiana dachówki ceramicznej na betonową lub na blachę)
 • zmian w zakresie elementów niekonstrukcyjnych układu wewnętrznego (np. zmiana układu ścianek działowych)
 • zmian w zakresie instalacji wewnętrznych (zmiana usytuowania komina, zmiana rozprowadzenia instalacji);
 • zmiany sposobu ogrzewania budynku
 • zmiana funkcji pomieszczeń

Wprowadzenie innych niestandardowych zmian jest oczywiście możliwe, wymaga jednak dodatkowej zgody. Dodatkowa zgoda na zmiany na jest bezpłatnie wysyłana na podany przez Inwestora adres.

 

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Czerwiec 2, 2020
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Obejrzyj galerię zdjęć Kuchnie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

 
 
Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: adaptacja projektu