Start Arrow Budowa domuArrow Adaptowanie gotowego projektu

Adaptowanie gotowego projektu

Aby zbudować dom jednorodzinny należy złożyć wniosek o prawomocne pozwolenie na budowę. Do wniosku należy dołączyć projekt budowlany (w 4 egzemplarzach). Musi on jednak zostać poddany obowiązkowej adaptacji, by złożyć go w urzędzie jako projekt budowlany. 

Dlaczego adaptowanie gotowego projektu jest obowiązkowe?

Adaptowanie gotowego projektu to obowiązek nałożony przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniający wymagania rozporządzenia, może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po przystosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz do warunków otoczenia.

Z czego składa się projekt budowlany?

Na projekt budowlany składają się:

 • projekt zagospodarowania działki i terenu,
 • projekt architektoniczno-budowlany, czyli opis przeznaczenia i sposobu wykonania oraz formy obiektu budowlanego. Powinien on także zawierać wymogi energetyczne i ekologiczne, a także rozwiązania materiałowe oraz techniczne, związane z wymogami w kwestii dostosowania do otoczenia (chodzi między innymi o dostępność dla osób niepełnosprawnych),
 • oświadczenia odpowiednich jednostek o dostawę mediów, takich jak: woda, energia, ciepło i gaz. Należy także zamieścić ustalenia dotyczące odprowadzania odpadów i możliwości dojazdu drogą lądową, a także dostępu do sieci: kanalizacyjnej, wodociągowej, elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej.
 • jeżeli jest to konieczne, powinny zostać także załączone geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, a także wyniki badań geologiczno-inżynierskich, jeśli takowe zostały przeprowadzone.

Co zawiera obowiązkowa część adaptacji projektu?

Za część obowiązkową adaptacji uważa się:

 • dostosowanie zakupionego projektu gotowego do otrzymanej Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu lub w przypadku jej braku do wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
 • dostosowanie zakupionego projektu gotowego do stref obciążeń konstrukcyjnych,
 • sporządzenie projektu zagospodarowania terenu (działki), z naniesieniem budynku na odpowiedniej mapie geodezyjnej,
 • pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym uzgodnień, opinii, pozwoleń od odpowiednich urzędów i instytucji,
 • przejęcie przez osobę adaptującą projekt gotowy funkcji projektanta budynku.

Ile kosztuje adaptacja projektu?

Cena rynkowa obowiązkowej adaptacji projektu waha się w granicach 1500 – 2000 zł.

Dalsze koszty dotyczące zmian w projekcie, przystosowujące go do wymagań inwestora, nie są ujednolicone i zależą od wielu czynników: stopnia trudności prac, liczby wprowadzanych zmian, a także od zasad panujących w wybranym biurze projektowym.

Warto tu zaznaczyć, że wszelkie naniesione zmiany mogą mieć decydujący wpływ na konstrukcję budynku. Dlatego cena nie powinna być jedynym kryterium przy wyborze projektanta.

Do łatwych zmian należą: zmiana wielkości i usytuowania okien i drzwi, zmiana układu ścian działowych, zmiana materiałów wykończeniowych. Znacznie większe koszty poniesiemy przy zmianach trudnych do wprowadzenia, którymi są m.in.: zmiana konstrukcji budynku (np. przeprojektowanie domu parterowego na dom z poddaszem), zmiana wymiarów budynku, wymagająca zmiany konstrukcji dachu czy zmiana technologii budowy domu – np. z murowanej na szkieletową.

Wybór osoby adaptującej zależy wyłącznie od inwestora, ale musi to zlecić osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa. Najpraktyczniej jest znaleźć osobę, działającą w pobliżu działki, gdyż zmiany powinny być kilkakrotnie osobiście konsultowane z inwestorem, a ponadto osoba ta na pewno jest lepiej zorientowana w lokalnych uwarunkowaniach. 
Kto wykona adaptowanie gotowego projektu?

DOM.pl pomaga swoim Klientom w znalezieniu odpowiedniego architekta, działającego na terenie, w którym przewidziana jest przyszła inwestycja. To zdecydowanie ułatwia bezpośredni kontakt z projektantem, tak niezbędny przy ustaleniu wymagań. Dobrze jest również, gdy architekt zna teren, na którym działa.

Adaptacja na projekcie

Projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym, nanosi się trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym na 4 egzemplarzach projektu. Osoba adaptująca ponosi odpowiedzialność za zakres i poprawność adaptacji projektu oraz za jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia.

Architekt adaptujący czy projektant?

Autorem projektu jest biuro architektoniczne, jednak zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, osoba, która dokonała adaptacji projektu staje się projektantem, rozumianym jako uczestnik procesu budowlanego. Oznacza to, że przejmuje stanowisko projektanta ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu prawami i obowiązkami na placu budowy.

Architekt adaptujący, podpisuje się pod projektem.

Warto pamiętać

Gotowe projekty domów jednorodzinnych są objęte prawem autorskim. Wszelkie zmiany wymagają więc zgody autora projektu.

Przy zakupie większości projektów, inwestor otrzymuję zgodę in blanco na przeprowadzenie niektórych zmian. Najczęściej dotyczą one dostosowania budynku do warunków gruntowych, zmian podpiwniczenia, drobnych zmian w rozmieszczeniu okien i drzwi, zmian instalacji. Na pozostałe zmiany trzeba uzyskać bezpłatnie zgodę autora projektu.

Autor: Redakcja

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
1
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Pokój dziecka

Komentarze

Najnowsze komentarze

Planujesz budowę? Najpierw działka, potem projekt domu! Jak wybrać projekt domu? | www.Dom.pl Odpowiedz 2013-01-22 04:35:30

[...] Kiedy kupimy projekt domu, musimy poddać go obowiązkowej adaptacji, która dostosuje dokumentację do warunków zabudowy. Wydane nam wcześniej warunki zabudowy są wiążące dla nas, jak i dla architekta, który będzie przeprowadzał obowiązkową adaptację projektu. Jeżeli dobierzemy projekt domu zbliżony do wymogów gminy, zmiany nie będą trudne, a co za tym idzie, kosztowne. Sprawdź, dlaczego adaptacja jest obowiązkowa. [...]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty

 • Velio Abażur żyrandol 5 pł. czerń + chrom /...

 • Plafon ISLA

 • Pinja lampka ze ściemniaczem dotykowym

 • Promocja

  Lampa Wisząca Dzwoneczki Flamingi Gray

 • TK Lighting Lampa Wisząca Harmony Black 3pł.

 • Lampa wisząca Luna Biała