Start Arrow Budowa domuArrow Adaptowanie gotowego projektu

Adaptowanie gotowego projektu

Budowa domu jednorodzinnego może się rozpocząć tylko na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę. Aby je uzyskać, należy złożyć stosowny wniosek, dołączając do niego m.in. projekt budowlany w 4 egzemplarzach. Jeżeli kupiliśmy gotowy projekt domu jednorodzinnego musimy najpierw poddać go obowiązkowej adaptacji, by wraz z projektem zagospodarowania działki złożyć go w urzędzie jako projekt budowlany.

Gotowe projekty domów jednorodzinnych to prosty i szybki sposób na znalezienie idealnego domu na naszą działkę. DOM.pl oferuje największą bazę projektów gotowych w Internecie, a także zapewnia swoim Klientom dotarcie do lokalnego architekta, który zaadaptuje projekt na konkretną działkę.

Dlaczego adaptowanie gotowego projektu jest obowiązkowe?

Gotowe projekty są tworzone w oparciu o standardowe warunki lokalne działki i standardową strefę klimatyczną. Muszą więc być przystosowane do warunków konkretnej (naszej) działki, konkretnego rodzaju gruntu oraz warunków, jakie stawia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony przez gminę, na terenie której chcemy wybudować dom lub – w przypadku braku planu – do warunków zabudowy.

Adaptowanie gotowego projektu to obowiązek nałożony przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Czytamy w nim, że projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniający wymagania rozporządzenia, może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po przystosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz do warunków otoczenia.

Projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania (tzw. projekt gotowy), po przystosowaniu do warunków konkretnej inwestycji, może stanowić projekt architektoniczno-budowlany, będący częścią projektu budowlanego zatwierdzanego w decyzji o pozwoleniu na budowę.

(Projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym nanosi się trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym na 4 egzemplarzach projektu.)

Z czego składa się projekt budowlany?

Na projekt budowlany składają się:

 • naniesiony na aktualną mapę projekt zagospodarowania działki lub terenu. Powinien on uwzględniać granice tejże działki (lub terenu), wszelkie już istniejące lub planowane obiekty budowlane (ich rzuty i wzajemne układy), systemy komunikacji, pasy zieleni, systemy odprowadzania ścieków, uzbrojenie terenu i inne charakterystyczne elementy. Konieczne jest umieszczenie wzajemnych odległości oraz wymiarów wszystkich naniesionych elementów.
 • projekt architektoniczno-budowlany, czyli opis przeznaczenia i sposobu wykonania oraz formy obiektu budowlanego. Powinien on także zawierać wymogi energetyczne i ekologiczne, a także rozwiązania materiałowe oraz techniczne związane z wymogami w kwestii dostosowania do otoczenia (chodzi między innymi o dostępność dla osób niepełnosprawnych).
 • oświadczenia odpowiednich jednostek, jeśli chodzi o kwestię dostaw mediów – wody, energii, ciepła i gazu. Należy także zamieścić ustalenia dotyczące odprowadzania odpadów i możliwości dojazdu drogą lądową, a także dostępu do sieci: kanalizacyjnej, wodociągowej, elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej.
 • jeżeli jest to konieczne, powinny zostać także załączone geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, a także wyniki badań geologiczno-inżynierskich, jeśli takowe zostały przeprowadzone.

Co zawiera obowiązkowa część adaptacji projektu?

Za część obowiązkową adaptacji uważa się:

 • dostosowanie zakupionego projektu gotowego do otrzymanej Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu lub w przypadku jej braku do wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
 • dostosowanie zakupionego projektu gotowego do stref obciążeń konstrukcyjnych,
 • sporządzenie projektu zagospodarowania terenu (działki), z naniesieniem budynku na odpowiedniej mapie geodezyjnej,
 • pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym uzgodnień, opinii, pozwoleń od odpowiednich urzędów i instytucji,
 • przejęcie przez osobę adaptującą projekt gotowy funkcji projektanta budynku.

(Część nieobowiązkowa dotyczy już życzeń i oczekiwań inwestora – zmiana funkcji pomieszczeń, rozkładu okien i drzwi itp.)

Ile kosztuje adaptacja projektu?

Cena rynkowa obowiązkowej adaptacji projektu waha się w granicach 1500 – 2000 zł.

Dalsze koszty dotyczące zmian w projekcie, przystosowujące go do wymagań inwestora, nie są ujednolicone i zależą od wielu czynników: stopnia trudności prac, liczby wprowadzanych zmian, a także od zasad panujących w wybranym biurze projektowym.

Warto tu zaznaczyć, że wszelkie naniesione zmiany mogą mieć decydujący wpływ na konstrukcję budynku. Dlatego cena nie powinna być jedynym kryterium przy wyborze projektanta.

Zobacz na przykład:

 

Do łatwych zmian należą: zmiana wielkości i usytuowania okien i drzwi, zmiana układu ścian działowych, zmiana materiałów wykończeniowych. Znacznie większe koszty poniesiemy przy zmianach trudnych do wprowadzenia, którymi są m.in.: zmiana konstrukcji budynku (np. przeprojektowanie domu parterowego na dom z poddaszem), zmiana wymiarów budynku, wymagająca zmiany konstrukcji dachu czy zmiana technologii budowy domu – np. z murowanej na szkieletową.

Zobacz także:

 
Kto wykona adaptowanie gotowego projektu?

Wybór osoby adaptującej zależy wyłącznie od inwestora, ale musi to zlecić osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa. Najpraktyczniej jest znaleźć osobę, działającą w pobliżu działki, gdyż zmiany powinny być kilkakrotnie osobiście konsultowane z inwestorem, a ponadto osoba ta na pewno jest lepiej zorientowana w lokalnych uwarunkowaniach.

DOM.pl pomaga swoim Klientom w znalezieniu odpowiedniego architekta, działającego na terenie, w którym przewidziana jest przyszła inwestycja. To zdecydowanie ułatwia bezpośredni kontakt z projektantem, tak niezbędny przy ustaleniu wymagań. Dobrze jest również, gdy architekt zna teren, na którym działa.

Adaptacja na projekcie

Projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym nanosi się trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym na 4 egzemplarzach projektu. Osoba adaptująca ponosi odpowiedzialność za zakres i poprawność adaptacji projektu oraz za jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia.

Architekt adaptujący czy projektant?

Autorem projektu jest biuro architektoniczne, jednak zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, osoba, która dokonała adaptacji projektu staje się projektantem, rozumianym jako uczestnik procesu budowlanego. Oznacza to, że przejmuje stanowisko projektanta ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu prawami i obowiązkami na placu budowy.

Architekt adaptujący podpisuje się po projektem.

Zobacz także:

 

Warto pamiętać

Gotowe projekty domów jednorodzinnych są objęte prawem autorskim. Wszelkie zmiany wymagają więc zgody autora projektu.

Przy zakupie większości projektów inwestor otrzymuję zgodę in blanco na przeprowadzenie niektórych zmian. Najczęściej dotyczą one dostosowania budynku do warunków gruntowych, zmian podpiwniczenia, drobnych zmian w rozmieszczeniu okien i drzwi, zmian instalacji. Na pozostałe zmiany trzeba uzyskać bezpłatnie zgodę autora projektu.

Autor: Redakcja

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Łazienka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

 • Lampka na stolik Giba max.25W nikiel sat./opal-...

 • Promocja

  Lampa wisząca Kwiaty Folk

 • Promocja

  Lampa wisząca dzwoneczki Florka

 • Velio Abażur żyrandol 5 pł. czerń + chrom /...

 • Lampa wisząca Nautica

 • Plafon ISLA

Obejrzyj zdjęcia domowników