Start Arrow Budowa domuArrow Budowa domu na podstawie zgłoszenia. Wzór wniosku 2017

Budowa domu na podstawie zgłoszenia. Wzór wniosku 2017

Z uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zwolnione są mieszkalne domy jednorodzinne, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki, na którą są zaprojektowane. Budowę domu należy jednak zgłosić do urzędu, dołączając wszystkie niezbędne dokumenty.

Na podstawie zgłoszenia możemy budować tylko te projekty domów, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, tzn. budynek mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany. Dom jednorodzinny nie może więc być uciążliwy dla sąsiadów i nie może wpływać na ich nieruchomość. Jeżeli z informacji o obszarze oddziaływania obiektu wynika, że wykracza on poza obszar działki, konieczne będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Określenie obszaru oddziaływania jest obowiązkiem projektanta (w przypadku projektów indywidualnych) bądź architekta adaptującego (w przypadku projektów gotowych bądź projektów indywidualnych przygotowanych przed nowelizacją prawa).

Określenie obszaru oddziaływania jest obowiązkiem projektanta (w przypadku projektów indywidualnych) bądź architekta adaptującego (w przypadku projektów gotowych bądź projektów indywidualnych przygotowanych przed nowelizacją prawa).

Zgłoszenie budowy – jak rozpocząć budowę domu?

Budowę domu można rozpocząć na podstawie „milczącej zgody” urzędu, w którym uprzednio zgłoszono chęć budowy. Aby rozpocząć procedurę należy zgłosić budowę i dołączyć niezbędne dokumenty, którymi są:

1. Projekt budowlany w czterech egzemplarzach. Na projekt budowlany składa się:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu, naniesiony na aktualną mapę. Powinien on uwzględniać granice tejże działki (lub terenu), wszelkie już istniejące lub planowane obiekty budowlane (ich rzuty i wzajemne układy), systemy komunikacji, pasy zieleni, systemy odprowadzania ścieków, uzbrojenie terenu i inne charakterystyczne elementy. Konieczne jest umieszczenie wzajemnych odległości oraz wymiarów wszystkich naniesionych elementów.
  • projekt architektoniczno-budowlany, czyli opis przeznaczenia i sposobu wykonania oraz formy obiektu budowlanego.

2. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego o wpisie projektanta na listę jej członków, aktualnym na dzień opracowania projektu.

4. Decyzja o warunkach zabudowy, jeśli dla terenu, na którym znajduje się działka, nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Potwierdzenie zapłaty, jeśli dom lub jego część przeznaczona będzie na inne cele niż mieszkalne (sklep, gabinet lekarski, warsztat samochodowy bądź inne usługi)

Nowy wzór zgłoszenia budowy można pobrać tutaj:

zgłoszenie budowy – wzór 2017

Dodatkowo pobierz:

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – wzór 2017

informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy – wzór 2017

Następna »

Autor: Redakcja DOM.pl

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


styczeń 2, 2017
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Małe Mieszkanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty