Start Arrow InstalacjeArrow Budowa studni przy domu zgodna z prawem

Budowa studni przy domu zgodna z prawem

Budowa studni to atrakcyjna alternatywa dla dostawy wody z sieci miejskiej. Jednak nie zawsze jest ona możliwa, zarówno ze względów formalnych, jak i związanych z działką, którą chcemy uzbroić. Co należy rozważyć przed podjęciem decyzji o własnej studni?

Sprawdź miejscowy plan zagospodarowania

Budowa studni jest możliwa tylko wtedy, gdy nie sprzeciwiają się temu przepisy o ochronie środowiska. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego możemy sprawdzić, czy nasza działka nie jest objęta ochroną.

Możemy to zrobić jeszcze przed zakupem nieruchomości gruntowej, gdyż wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni może uzyskać nawet osoba, która nie dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością.

(Zwróćmy uwagę, że budowa studni, zarówno wierconej czy kopanej, wymaga sporego miejsca na działce.)

Sprawdź warunki działki

Mała działka może z góry przesądzać o braku możliwości budowy studni. Wynika to z konieczności wybudowania studni z zachowaniem wymaganych odległości od granicy działki i innych położonych na niej obiektów.

Planując budowę studni, pamiętajmy, że:

  • odległość między studnią a granicą działki nie może być mniejsza niż 5 m;
  • odległość studni do osi rowu przydrożnego nie może być mniejsza niż 7,5 m;
  • odległość studni do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń nie może być mniejsza niż 15 m;
  • odległość studni do najbliższego przewody rozpuszczającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód nie może być mniejsza niż 30 m;
  • odległość studni do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozpuszczającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego nie może być mniejsza niż 70 m.

Widzimy więc, że szczególnie jeśli planowana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków, budowa studni wymaga naprawdę sporego terenu.

Należy również pamiętać o konieczności utwardzenia terenu otaczającego studnię w pasie o szerokości co najmniej 1 m.

Studnia – pozwolenie na budowę czy zgłoszenie

O tym, czy budowa studni wymaga pozwolenia czy zgłoszenia budowy decyduje jej głębokość oraz przewidywany pobór wody. Studnia o głębokości do 30 m i poborze wody w ilości do 5 m3 na dobę wymaga jedynie zgłoszenia. Taka studnia w zupełności wystarczy do zaopatrzenia w wodę domu jednorodzinnego.

Do zgłoszenia należy dołączyć rysunki określające usytuowanie studni i standardowo oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Gmina może dodatkowo zażądać innych pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, nakładając na inwestora obowiązek uzupełnienia braków w określonym terminie.

Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu, możemy rozpocząć budowę studni.

Do rozpoczęcia inwestycji można przystąpić po 30 dniach od dnia zgłoszenia, ale nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu jej rozpoczęcia.

Organ może przed upływem terminu 30-dniowego powiadomić na piśmie inwestora o braku zastrzeżeń do zgłoszenia w celu umożliwienia mu wcześniejszego przystąpienia do wykonywania robót budowlanych.

Jeżeli planowana studnia wymaga pozwolenia na budowę, do wniosku należy dołączyć również tzw. operat wodnoprawny i opis prowadzenia zamierzonej działalności, a także decyzję o warunkach zabudowy (jeżeli dla terenu nie jest uchwalony miejscowy plan) oraz w zależności od rodzaju wnioskowanego pozwolenia,  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Następna »

Autor: Redakcja
Data: 28.08.2013

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
3
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Wnętrza projektów domów

Komentarze

Najnowsze komentarze

Wiercenie studni Odpowiedz 2016-05-22 11:26:09

Wiercenie studni do 30 metrów nie wymaga zgłoszenia Zgodnie z ustawą marwiert.pl/studnia-glebinowa-bez-zgloszenia/ z dnia 30-12-2015.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - przepisy | www.Dom.pl Odpowiedz 2014-05-26 14:16:10

[...] działkę budowlaną do sieci kanalizacyjnej? Łazienkowe i kuchenne filtry do wody Budowa studni przy domu zgodna z prawem Zła jakość wody? Dobierz odpowiednie filtry [...]

Jak podłączyć działkę budowlaną do sieci kanalizacyjnej? | www.Dom.pl Odpowiedz 2014-01-28 10:04:01

[...] Budowa studni przy domu zgodna z prawem Budowa studni to atrakcyjna alternatywa dla dostawy wody z sieci miejskiej. Jednak nie... więcej [...]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: instalacje