Start Arrow Bez kategoriiArrow Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – pamiętaj by zgłosić swój nowo-wybudowany budynek do ewidencji.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – pamiętaj by zgłosić swój nowo-wybudowany budynek do ewidencji.

Począwszy od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel nowo-wybudowanego budynku ma obowiązek złożyć deklaracje o źródłach ogrzewania budynku. Chodzi m.in. o piece węglowe i gazowe, kominki i fotowoltaikę. Deklaracje należy złożyć w formie papierowej lub online w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele, w przypadku nowo powstałych obiektów które posiadają źródło o mocy do 1 MW mają tylko 14 dni na złożenie dokumentu.

klucze do domu

klucze do domu

Istnieją dwa formularze deklaracji. Jeden z nich dotyczy budynków mieszkalnych, natomiast drugi budynków niemieszkalnych.

Deklaracja on-line.

Aby złożyć deklarację w formie elektronicznej wystarczy, posiadać profil zaufany albo e-dowód.

Deklaracje on-line składa się przez stronę https://zone.gunb.gov.pl/

Deklaracja w formie papierowej

Z kolei dla osób, które nie mogą złożyć deklaracji online istnieje możliwość złożenia jej w formie tradycyjnej. Osobiście w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla lokalizacji budynku albo listownie. Odpowiedni druk można znaleźć w urzędzie miasta czy też gminy, dostępny jest także na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ w zakładce „Do pobrania”.

Deklarację w wersji papierowej do systemu wprowadza urzędnik.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest elementem projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE) realizowanego przez nowy zespół w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego.

Zaplanowano w nim e-usługi dla obywateli, m.in. zamawianie przeglądów kominiarskich, inwentaryzację budynku, wpis do rejestru uprawnionych. Dzięki e-usługom obywatele będą efektywniej zarządzać wydatkami przeznaczonymi na ogrzewanie.

E-usługi ZONE zaprojektowane będą w taki sposób, aby tworzyły łatwy i przejrzysty system odpowiadający na potrzeby obywateli i przedsiębiorców, a jednocześnie zbierały kluczowe, rzetelne i weryfikowalne informacje dla administracji.

Co grozi za niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie?

Zgodnie z ustawą o termoizolacji z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) w rozdziale 5b „Przepis karny” w art. 27h ustawy został określony tryb sposób karania .

Art. 27h. 1. stanowi :Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, o której mowa w art. 27g ust. 1, podlega karze grzywny.

Jej wysokość została ustanowiona w Art 24. Kodeksu Wykroczeń, tj. uprawniony organ ( wójt, burmistrz ) wymierzy grzywnę w wysokości od 20 zł do 5000 złotych.

Jeśli sprawca złoży deklaracje po terminie, ale jej złożenie nastąpi przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia to sprawca nie podlega karze.

Dodane przez: Piotr Wejman

Dodaj komentarz

Data dodania:


październik 5, 2021
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Wnętrza projektów domów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty