Start Arrow Finanse i prawoArrow Co to jest Księga Wieczysta?

Co to jest Księga Wieczysta?

Księga wieczysta zawiera informacje o stanie prawnym nieruchomości. Założenie księgi wieczystej ułatwia obrót nieruchomością, sprzedaż czy wzięcie kredytu hipotecznego na prawie własnościowym do lokalu.

Co to jest księga wieczysta?

Zobacz też:

Księga wieczysta zawiera informacje o stanie prawnym nieruchomości. Zakładana jest dla nieruchomości, własnościowych spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych, spółdzielczych praw do lokali użytkowych, praw do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Z czego składa się księga wieczysta?

Księga wieczysta składa się z czterech działów.

Dział I (składa się z dwóch działów):

  • dział I-O – Oznaczenie nieruchomości – znajdują się tu dane z ewidencji gruntów, umożliwiające oznaczenie nieruchomości
  • dział I-Sp – Spis praw związanych z własnością – znajdują się tu ewentualne prawa związana z prawem własności wpisanej nieruchomości

Dział II:

  • znajdują się tu oznaczenia właściciela albo właścicieli nieruchomości lub użytkownika wieczystego

Dział III:

  • znajdują się tu wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (z wyjątkiem hipotek), ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym, prawa osobiste i roszczenia, które ciążą na nieruchomości (z wyjątkiem hipotek)

Dział IV:

  • znajdują się tu wpisy dotyczące hipoteki (m.in. wysokość i rodzaj hipoteki)

Założenie księgi wieczystej

Założenie księgi wieczystej następuje z chwilą dokonania w niej pierwszego wpisu. Księgę wieczystą prowadzi sąd rejonowy (tzw. wydział wieczystoksięgowy). Wpis dokonuje sędzia albo referendarz w postępowaniu wieczystoksięgowych na podstawie wniosku złożonego przez uprawnioną osobę.

Najważniejszą zasadą dotyczącą ksiąg wieczystych jest rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Co to jest rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych?

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych oznacza prawne domniemanie, że stan ujawniony w księdze wieczystej jest zgodny ze stanem faktycznym. Przyjmuje się, że prawa wpisane do księgi wieczystej istnieją, a te, które zostały wykreślone – nie istnieją.

Oznacza to, że rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych umożliwia nabycie własności lub innego prawa rzeczowego od osoby nieuprawnionej, jeśli jest ona wpisana w księdze wieczystej jako ta, której to prawo przysługuje, dopóki nie zostanie udowodnione, że treść wpisu w księdze wieczystej nie jest zgodna z rzeczywistością. Aby tego dowieść należy wystąpić do sądu wieczystoksięgowego o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Warto pamiętać, że postępowanie to jest wolne od opłat.

Co oznacza jawność ksiąg wieczystych?

Księgi wieczyste są jawne. Oznacza to, że każdy może uzyskać odpis z księgi wieczystej i poznać jej treść.

Od zeszłego roku księgi wieczyste można przeglądać w Internecie. Na stronie uruchomionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości wystarczy wpisać numer księgi wieczystej, by poznać zapisy w odpowiednich działach.

Czym innym jest jednak przeglądanie akt księgi wieczystej – z nimi mogą zapoznać się wyłącznie osoby mające w tym interes prawny oraz notariusz. Akta księgi wieczystej zawierają dokumenty i pisma, na podstawie których dokonano wpisów w księdze.

Autor: Radca Prawny Igor Bąkowski

 

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Październik 27, 2012
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Pokój dziecka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: finanse i prawo

Obejrzyj zdjęcia domowników