Start Arrow Budowa domuArrow Czego możesz oczekiwać od projektanta przed budową i w czasie robót budowlanych?

Czego możesz oczekiwać od projektanta przed budową i w czasie robót budowlanych?

Według prawa budowlanego projektant jest uczestnikiem procesu budowlanego, który przed budową domu i w czasie prowadzenia robót budowlanych ma swoje prawa i obowiązki. Sprawdź, czego możesz oczekiwać od projektanta, który przede wszystkim odpowiada za projekt budowlany Twojego domu.

Z projektantem powinniśmy zostać w kontakcie nie tylko podczas opracowywania projektu domu, ale również w czasie robót budowlanych.

Z projektantem powinniśmy zostać w kontakcie nie tylko podczas opracowywania projektu domu, ale również w czasie robót budowlanych.

W przypadku budowy domu jednorodzinnego projektantem – w rozumieniu zapisów prawa budowlanego – najczęściej jest architekt. Powinien on posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, przy czym w razie potrzeby przy projektowaniu domu może skorzystać z udziału innych osób, posiadających uprawniania do projektowania w innych specjalnościach, takich jak konstruktor czy elektryk.

Najważniejszym obowiązkiem projektanta jest opracowanie projektu budowlanego, zgodnego z zapisami prawa budowlanego, miejscowego planu zagospodarowania lub – w przypadku jego braku – wydaną decyzją o warunkach zabudowy, a także zgodnego z innymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na projekt budowlany, który opracowuje projektant, składa się przede wszystkim:

– projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta
– projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję domu

Kim jest projektant w przypadku gotowych projektów domów?

Jeśli budujemy dom na podstawie projektu indywidualnego, projektantem jest najczęściej autor projektu, czyli wybrany przez nas architekt. W przypadku gotowych projektów domów, czyli tzw. projektów katalogowych funkcję architekta domu i projektanta na placu budowy najczęściej nie można połączyć. Wtedy za projektanta uznaje się architekta adaptującego.

Adaptacja projektu domu katalogowego jest konieczna, by mógł on stanowić część projektu budowlanego. Jest on bowiem opracowany na standardowe warunki terenu i strefy klimatycznej. Tymczasem architekt adaptujący dostosowuje projekt gotowy do warunków działki, na której chcemy wybudować dom i do warunków zabudowy, które uzyskaliśmy w gminie.

Określenie obszaru oddziaływania nowym obowiązkiem projektanta

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która weszła w życie 28 czerwca 2015 roku, m.in. znosi obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki, na którą są zaprojektowane, czyli dom nie jest uciążliwy dla sąsiednich nieruchomości.

Określenie obszaru oddziaływania jest nowym obowiązkiem projektanta – architekta i architekta adaptującego. Obszar oddziaływania musi być zaznaczony w projekcie budowlanym, bez względu na to, czy występujemy z wnioskiem o pozwolenie na budowę czy zamiar budowy zgłaszamy do urzędu.

Informacja o obszarze oddziaływania powinna zawierać:

– wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu
– zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany.

Jakie jeszcze obowiązki ma projektant?

Projektant powinien zapewnić, w razie potrzeby, udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych. Chodzi tu o wspomniane wyżej skorzystanie z uprawnień konstruktorów, inżynierów, instalatorów, których opracowania skompletują projekt budowlany.

Projektant musi także sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), a także uzyskać wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.

Co istotne, możemy od projektanta żądać wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań. Na nasz wniosek bądź na żądanie właściwego organu, projektant może również sprawować nadzór autorski nad wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z projektem i wprowadzaniem rozwiązań zamiennych, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Ważne, że projektant nie musi zgadzać się na zmiany zaproponowane przez kierownika. Pamiętajmy jednak, że nadzór autorski, choć może być narzucony przez urząd, jest najczęściej dodatkowo płatny – opracowanie projektu budowlanego czy adaptacja projektu nie zwalnia nas z uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia za nadzór.

Jakie prawa ma projektant na placu budowy?

Projektant ma wstęp na teren budowy. Może także dokonywać zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji. Pamiętajmy, że projektant może również zażądać wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych. Może to się zdarzyć w przypadku wykonywania prac niezgodnie z projektem budowlanych lub stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia.

Autor: Redakcja DOM.pl

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


maj 30, 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Małe Mieszkanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty