Start Arrow InstalacjeArrowSystemy alarmoweArrow Czujne czujki ruchu i alarmowe

Czujne czujki ruchu i alarmowe

Czujki są głównym elementem składowym systemu alarmowego. Ich zadaniem jest np. wykrycie ruchu czy zbicia szyby, ale zintegrowane z systemami sterowania potrafią również „rozkazać” zamknięcie okna, by uniknąć zalania domu w czasie silnej ulewy.

Podstawowe czujki i detektory

1. Czujki ruchu

Istnieją trzy główne typy czujników reagujące na występowanie ruchu w „polu widzenia” urządzenia:

 • czujkaruchu_Merten.jpgpasywne czujki podczerwieni (PIR) – Reagują na zmianę promieniowania podczerwonego (emitowanego przez obiekty o temperaturze wyższej od otoczenia), nie są one wrażliwe na obiekty nie emitujące ciepła lub emitujące go zbyt mało (np. wskutek izolacji termicznej).

 • czujniki mikrofalowe – Wysyłają falę elektromagnetyczną i odbierają falę odbitą, są one wrażliwe głównie na ruch w kierunku do i od czujki.

 • czujniki ultradźwiękowe – Działanie zbliżone do mikrofalowych, z tą różnicą że wykorzystują fale akustyczne (w zakresie niesłyszalnym) i reagują na ruch ośrodka (powietrza); w związku z tym podatne są na fałszywe alarmy wywołane przepływem powietrza. Używane powszechnie w instalacjach alarmowych instalowanych w samochodach.

 • Ponadto czasem do detekcji ruchu wykorzystywane są kamery telewizji przemysłowej w połączeniu z detektorami ruchu w obrazie.

2. Detektory przejścia

Są to detektory mające na celu wykrycie przejścia, pokonania jakiejś przeszkody (drzwi, okna, …). Wyróżniamy następujące ich rodzaje:

 • bariery podczerwieni – Składają się z nadajnika i odbiornika oraz (opcjonalnie) luster odbijających wiązkę światła podczerwonego, przerwanie wiązki (spowodowanie zaprzestania docierania jej do odbiornika) powoduje zadziałanie alarmu.

 • czujniki umieszczane w podłożu – Działają w oparciu o wykrywanie nacisku lub pętlę indukcyjną.

 • kontakrony magnetyczne – Reagują na zanik lub pojawienie się pola magnetycznego spowodowany zmianą położenia drugiej części (magnesu) np. wskutek otwarcia drzwi.

 • czujka stłuczenia szyby – Współczesne reagują na dźwięk lub serię dźwięków towarzyszących tłuczeniu szkła, w starszych wykonaniach reagowały na wibrację tłuczonej szyby; oba te rozwiązania podatne są na fałszywe alarmy wywołane odpowiednio przypadkowymi dźwiękami i drganiami pochodzącymi od otoczenia (ruch uliczny) lub o naturze sejsmicznej.

3. Detektory działalności i inne detektory wtargnięcia

Czujniki mające na celu wykrywanie działalności w jakimś pomieszczeniu lub na jakimś obiekcie, ich szczególnym przypadkiem jest opisana wcześniej czujka stłuczenia szyby i opisane tam problemy dotyczące fałszywych alarmów dotyczą także tych czujników. Wyróżnić można dwa typy:

 • czujniki inercyjne, zwane także wibracyjnymi – Reagują na występowanie drgań/wstrząsów w miejscu/powierzchni, na której zostały zamontowane.

 • czujniki akustyczne – Reagują na dźwięki.

W specyficznych systemach zabezpieczeń (np. banki) spotkać można także inne rodzaje czujników – np. czujniki reagujące na zmianę ciśnienia w zamkniętym pomieszczeniu związaną z jego otwarciem, czujniki sejsmiczne reagujące na wybuch, czujniki dostępu do zamków montowane na zamkach sejfów, czujniki światłowodowe rozwieszane na ogrodzeniach reagujące reflektometrycznie na próbę pokonania ogrodzenia itp.

4. Detektory pożaru

Ze względu na zasadę działania wyróżnić można 4 główne typy detektczujkadymuLEP.jpgorów mających na celu wykrywanie pożaru:

 • optyczne czujki dymu – Dym który dostaje się do komory powoduje rozpraszanie światła podczerwonego emitowanego przez diodę LED, co prowadzi do zmiany w oświetleniu detektora i zadziałania czujki.

 • jonizacyjne czujki dymu – Typ prawie wyparty przez czujki optyczne.

 • półprzewodnikowe detektory dymu – Reagują na substancje chemiczne wchodzące w skład dymu (działanie podobne do opisanych poniżej detektorów gazów).

 • termiczne – Reagują na ciepło wydzielane w trakcie spalania. Odporne na dym.

gazczujka_SATEL.jpg

5. Czujki gazu

Są to najczęściej czujniki półprzewodnikowe, reagujące na podwyższone stężenia określonego rodzaju gazu, np. metanu (będącego głównym składnikiem gazu ziemnego),  LPG, czadu czy gazów usypiających lub zabijających.

Oprac. na podst. „Systemy alarmowe”, broszura informacyjna 2007

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Sypialnia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty