Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Czy domek letniskowy wymaga pozwolenia?

Czy domek letniskowy wymaga pozwolenia?

Inwestorzy często zaliczają domki letniskowe do obiektów tymczasowych niezwiązanych na trwałe z gruntem, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę. To błąd, który może wymagać od nas kosztownej i długotrwałej legalizacji samowoli budowlanej.

Chociaż zwykle małe domki drewniane nie mają fundamentów w powszechnym znaczeniu, to jednak z gruntem wiążą je np. bale konstrukcyjne, na których domki są posadowione. Ponadto jeżeli zaliczymy projekty domków letniskowych do obiektów tymczasowych, konieczne będzie podanie dokładnego terminu (nie dłuższego niż 120 dni), w którym zostaną one rozebrane lub przeniesione w inne miejsce. Tymczasowość zobowiązuje…

Dlatego domki letniskowe wymagają uzyskania pozwolenia na budowę i spełnienia podobnych warunków, co w przypadku, gdy realizowane są standardowe projekty domów jednorodzinnych. Musimy więc przedłożyć w urzędzie:

  • projekt domku letniskowego w czterech egzemplarzach, po adaptacji
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli gmina planu nie uchwaliła

Konieczne będzie zazwyczaj ustanowienie kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. O terminie rozpoczęcia robót budowlanych związanych z budową domku, musimy zawiadomić nadzór budowlany na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem. Zakończenie budowy również musi być zgłoszone. Do zawiadomienia, również składanego w nadzorze budowlanym, musimy złożyć komplet dokumentów, na który składają się:

  • dziennik budowy w oryginale
  • protokoły badań dotyczących przeprowadzonych instalacji
  • protokoły odbioru wykonanych przyłączy
  • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Dołączamy również oświadczenie kierownika budowy o tym, że domek letniskowy został wykonany zgodnie z tym, co zawierał zatwierdzony przy pozwoleniu na budowę projekt budowlany.

(Domek letniskowy wymaga pozwolenia na budowę)

Uwaga!

Domki letniskowe nie są objęte koniecznością sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej. Jak mówi Prawo Budowlane, przepisów odnośnie sporządzania certyfikatów energetycznych nie stosuje się m.in. do budynków mieszkalnych przeznaczonych do uzytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku. Musimy jednak pamiętać, że projekt budowlany musi zawierać informację, że jest to użytkowany czasowo domek letniskowy, a nie dom jednorodzinny przeznaczony na stałe stałe zamieszkanie. To wiąże się z koniecznością zapłacenia wyższego podatku od nieruchomości.

Autor: Redakcja

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz

Data dodania:


maj 9, 2011
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Kuchnie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty