Start Arrow Finanse i prawoArrow Czy licznik energii działa prawidłowo?

Czy licznik energii działa prawidłowo?

Przez dłuższy okres nie było mnie w domu. Po powrocie zauważyłem, że licznik prądu wskazuje pobór niewiele niższy niż zazwyczaj. Czy można w jakiś sposób skontrolować licznik, czy działa prawidłowo?

Odpowiadają eksperci z Urzędu Regulacji Energetyki:

Stosownie do § 43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, na żądanie odbiorcy, dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo – rozliczeniowego. Sprawdzenie licznika powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Odbiorca ma również prawo żądać od przedsiębiorstwa energetycznego laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo – rozliczeniowego, które przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania (§ 43 ust. 2  rozporządzenia).

W przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów badanego układu pomiarowo – rozliczeniowego, odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości działania tego układu oraz badania laboratoryjnego (§ 43 ust. 3 rozporządzenia).

Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane dostarczyć odbiorcy wynik badania laboratoryjnego. Odbiorca może, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo – rozliczeniowego. Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie takiej ekspertyzy (§ 43 ust. 4 rozporządzenia). Koszty tej dodatkowej ekspertyzy pokrywa odbiorca (§ 43 ust. 5 rozporządzenia).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo – rozliczeniowego, z wyłączeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do zwrotu kosztów sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz wykonania badania laboratoryjnego, jak również przeprowadzonej dodatkowej ekspertyzy, a także ma obowiązek dokonać korekty należności za dostarczaną energię elektryczną (§ 43 ust. 6 rozporządzenia).

Zasady dokonywania korekty zostały określone w § 34 – § 36 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2007 r., Nr 128, poz. 895 z późn. zm.).

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz

Data dodania:


Marzec 6, 2010
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Salon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty