Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Dobudówka – czy wymagane jest pozwolenie na budowę?

Dobudówka – czy wymagane jest pozwolenie na budowę?

O tym, czy zamierzone przez nas prace wymagać będą pozwolenia na budowę, czy wystarczy ich zgłoszenie, decyduje kwalifikacja ich do przebudowy lub do remontu, których definicje podaje Prawo budowlane.

Remont to roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Remont wystarczy zgłosić do urzędu.

Natomiast przebudowa to roboty budowlane, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Prace związane z przebudową wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

(W zależności od rodzaju prac potrzebne będzie zgłoszenie lub pozwolenie na budowę.)

Dobudówka – rozbudowa domu

Dobudówka to rozbudowanie istniejącego obiektu budowlanego. Prawo budowlane wskazuje, że ilekroć w ustawie jest mowa o budowie, należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Roboty budowlane związane z budową, odbudową, rozbudową czy nadbudową obiektu budowlanego wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Dobudówka może więc być wykonana jedynie na podstawie pozwolenia.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Wniosek o pozwolenie na budowę w przypadku przebudowy składamy w wydziale architektoniczno-budowlanym w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta na prawach powiatu. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz zaświadczeniem o przynależności projektanta do izby samorządu zawodowego;
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • decyzję o warunkach zabudowy (jeżeli nie ma obowiązującego planu miejscowego).

Uwaga!

Przy rozbudowie domu, tak jak przy budowie, konieczne jest prowadzenie dziennika budowy oraz ustanowienie kierownika budowy.

Termin rozpoczęcia robót budowlanych należy zgłosić

Na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy zawiadomić o tym fakcie nadzór budowlany, dołączając oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków.

Zakończenie budowy należy zgłosić

O zakończeniu rozbudowy należy zawiadomić właściwy urząd. Do użytkowania dobudówki, a także do użytkowania jakiegokolwiek obiektu, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić po 21 dniach od zawiadomienia, oczywiście pod warunkiem, że urząd nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Następna »

Autor: Redakcja

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


październik 30, 2014
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
1
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Małe Mieszkanie

Komentarze

Najnowsze komentarze

Ile kosztuje legalizacja samowoli budowlanej? | www.Dom.pl Odpowiedz 2013-11-21 14:59:16

[...] Dobudówka – czy wymagane jest pozwolenie na budowę? Dobudówka to rozbudowanie istniejącego obiektu budowlanego. Prawo... więcej [...]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty