Start Arrow Finanse i prawoArrow Dodatkowe koszty przekształcenia użytkowania wieczystego

Dodatkowe koszty przekształcenia użytkowania wieczystego

Czy organ może obarczyć nas dodatkowymi kosztami związanymi z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności?

Problem ten stał się przedmiotem jednego z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w kwietniu tego roku (sygn. akt. I OSK 16/12). Zgodnie z art. 4 ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości osoba, na rzecz której zostało dokonane przekształcenie, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty dotychczasowemu właścicielowi.

W określonych przez ustawę przypadkach przewidziano możliwość zastosowania przez organ bonifikaty w stosunku do powyższych opłat. Udzielenie bonifikaty osobom fizycznym lub spółdzielniom oraz określenie jej wysokości następuje na mocy uchwały kompetentnego organu.

W rozpatrywanym przez NSA przypadku, jedynym i koniecznym warunkiem do przyznania wnioskodawcom bonifikaty w wysokości 99 proc. było spełnienie obowiązku w postaci poniesienia kosztów przygotowania nieruchomości do przekształcenia, w tym poczynienie wydatków na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości i inwentaryzacji.

W uzasadnieniu wydanej uchwały organ wskazał, że jako podmiot kompetentny do stanowienia praw miejscowego jest uprawniony do określania warunków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, gdyż nie może finansować z budżetu gminy osób fizycznych lub spółdzielni mieszkaniowych.

Ponadto ponoszenie kosztów przygotowania nieruchomości do przekształcenia wyklucza ze względów finansowych możliwość ustalania tak wysokiej bonifikaty.

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności ujawnionych w sprawie, NSA stwierdził, że za przygotowanie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności płaci organ dokonujący przekształcenia, gdyż zgodnie z art. 262 k.p.a. strona może zostać obciążona tylko tymi kosztami postępowania, które wynikają z jej winy, zostały poniesione w jej interesie lub na jej żądanie.

Nie wymienione w tym przepisie opłaty powinny obciążać organ administracyjny. Zatem działanie organu w przytoczonej sprawie NSA uznał za sprzeczne z prawem.

Radca Prawny
Igor Bąkowski

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Październik 9, 2013
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Łazienka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: finanse i prawo