Wysokość i rozmiar okien dachowych

PYTANIE:

Jaka jest odpowiednia wysokość osadzenia okna w sypialni, od podłogi. Bardzo proszę o odpowiedź, ponieważ w mieszkaniu, które kupuję developer moim zdaniem zlecił zamontowanie tańszego i zdecydowanie nieproporcjonalnego okna do pomieszczenia. Wymiary okna to: szer. 132 cm, wysokość 126 cm. Jest zamontowane na wysokości 60 cm od podłogi. Szerokość ściany, na której zamontowane jest okno to 280 cm, co oznacza, że po jego obu stronach zostało po 53 cm. Wysokość tego pomieszczenia to 225 cm, a powierzchnia 10 m2. Okno jest przerażająco wielkie i zamontowana nieco powyżej kolan. Czy jest to zgodne z Normami Prawa Budowlanego? Czy to jedno okno może się różnić od wszystkich innych, nawet na tym samym poziomie? Jaka powinna być szyba?

ODPOWIADA:
doradca firmy FAKRO Sp. Z O.o.:

1. Wysokość montażu okna

Przepisy i instrukcje podają miejsce zamontowania okna dachowego w połaci dachowej. Powinno się ono znajdować na odpowiedniej wysokości od podłogi, aby optymalnie spełniało swoje funkcje. W budynkach o kondygnacjach położonych poniżej 25 m nad terenem, odległość dolnej krawędzi okna otwieranego od podłogi powinna wynosić co najmniej 85 cm. Natomiast na kondygnacjach powyżej 25 m nad terenem, odległość ta powinna wynosić nie mniej niż 110 cm (zgodnie z rozp. MSWiA).

Należy podkreślić, że im wyżej od podłogi będzie zamontowane okno tym lepsze będzie doświetlenie pomieszczenia. Zgodnie z normą DIN5034-1 punkt 4.2.2a „górna krawędź przeźroczystej powierzchni okna (lub okien) powinna znajdować się co najmniej 220 cm nad podłogą”.

Kolejną ważną kwestią jest wysokość montażu okien dachowych posiadających nawiewniki. Zgodnie z instrukcją Instytutu Techniki Budowlanej nr 343/96- „… nawiewniki należy instalować na wysokości nie niższej niż 200 cm nad poziomem podłogi, licząc od dolnej krawędzi nawiewnika”. W oknach FAKRO nawiewnik umieszczony jest w górnej części ościeżnicy. Aby okno było zamontowane zgodnie z przepisami, górna krawędź okna powinna znajdować się na wysokości 220 cm. Zalecany montaż okien FAKRO (dolna krawędź okna) na poziomie 110–140 cm od podłogi spełnia wymagania stawiane przez przepisy oraz zapewnia bardzo dobre doświetlenie i gwarantuje kontakt wzrokowy z otoczeniem. Zastosowanie dolnej klamki w oknach FAKRO pozwala na komfortową obsługę prawidłowo zamontowanych okien.

Montaż okien na tej wysokości umożliwia również umieszczenie standardowego grzejnika pod oknem oraz prawidłowe wykonanie szpalet, dzięki czemu zapewniona jest prawidłowa cyrkulacja powietrza w całej wnęce okiennej, która skutecznie ogranicza ryzyko wystąpienia kondensacji na oknie dachowym.

2. Dobór rozmiaru okna

Wielkość okna dachowego dobierana jest w zależności od:
powierzchni przeszklenia i rodzaju pomieszczenia. Prawidłowe doświetlenie pomieszczeń za pomocą światła naturalnego określa się stosunkiem powierzchni okna liczonej w świetle ościeżnicy, do powierzchni podłogi. W przypadku pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek ten powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie – co najmniej 1:12.
kąta nachylenia dachu. Wysokość dobieranego okna zależy również od kąta pochylenia połaci dachowej. Im kąt nachylenia dachu jest mniejszy tym wysokość okna powinna być większa.

3. Usytuowanie okna w dachu

Decydując o umiejscowieniu okien dachowych musimy brać pod uwagę ważną regułę, w myśl której lepsze efekty oświetlenia uzyskamy stosując kilka mniejszych okien umieszczonych w różnych punktach dachu, niż przez zastosowanie jednego dużego okna.

Zobacz wszystkie odpowiedzi Doradcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *