Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Dotacje na budowę przyłączy

Dotacje na budowę przyłączy

Planuję budowę przyłączy kanalizacji ściekowej przy moim domu w Warszawie. Czy istnieją jakieś formy dofinansowania tego przedsięwzięcia?

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego i budowie przyłącza do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Wnioski wraz z kompletem załączników można składać w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Starynkiewicza 7/9, pok. 17 (kancelaria) w terminie od 1 września do 15 grudnia roku poprzedzającego planowany rok realizacji przedsięwzięcia.

Wymagane załączniki:

  • oryginał uzgodnionego projektu przyłącza kanalizacyjnego;
  • kopia umowy na odbieranie odpadów komunalnych uwzględniającej obowiązek segregacji odpadów oraz kopie rachunków z ostatnich 3 miesięcy;
  • kopia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz kopie rachunków z ostatnich 3 miesięcy;
  • dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości (kopia wypisu z księgi wieczystej, aktu notarialnego, wypisu z rejestru gruntów, umowy dzierżawy itp.)

Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem na każdej stronie.

(Budowa przyłączy kanalizacyjnych)

(Budowa przyłączy kanalizacyjnych)

Autor: UM st. Warszawy

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz

Data dodania:


Styczeń 25, 2010
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Kuchnie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty