Start Arrow Finanse i prawoArrow Egzotyczne zwierzęta

Egzotyczne zwierzęta

Wielu z nas nie wystarcza już posiadanie w domu psa, kota czy królika. Szukamy bardziej egzotycznych pupili. Musimy jednak pamiętać, że aby hodować nietypowe zwierzę z drugiego końca świata, będziemy potrzebować stosownego pozwolenia.

Zgodnie z art. 64 Ustawy o Ochronie Przyrody posiadacz zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru. Właściciele popularnych legwanów, kameleonów, węży, niektórych żółwi, egzotycznych papug powinni zgłosić posiadanie zwierzaka w urzędzie gminy. Przepis wprowadzono w celu utrudnienia nielegalnego handlu zwierzętami.

papuga

Ogrody zoologiczne i podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu zwierzętami nie podlegają temu obowiązkowi. Nie trzeba też zgłaszać zwierząt, które są przetrzymywane czasowo w celu leczenia lub rehabilitacji. Rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli i zawiera on poniższe informacje:

1. datę:
– dokonania wpisu,
– dokonania zmiany danych wpisanych do rejestru, wykreślenia z rejestru;
2. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę,
3. adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli,
4. liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych,
5. nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje,
6. datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia,
7. datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia,
8. płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia,
9. opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane,
10. cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia,
11. numer i datę wydania:
– zezwolenia na import zwierzęcia do kraju,
– zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w jego środowisku naturalnym,
– dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli,
– innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia,

Rejestracji podlegają:

papugi – wszystkie ary, amazonki, rozelle, żako, kakadu (z wyjątkiem papużek falistych, nimf i aleksandretty obrożnej). Pozostałe gatunki papug są chronione i wymagają rejestracji,
żółwie – m.in. żółw stepowy, żółw iberyjski, żółw grecki,
węże boa i pytony,
legwany,
warany,
– wszystkie kameleony.

Rejestracji należy dokonać w ciągu 14 dni, licząc od dnia nabycia, wwozu do kraju lub wejścia w posiadanie zwierzęcia. Szczegółową listę gatunków podlegających rejestracji znajdziemy w Rozporządzeniu Komisji Wspólnot Europejskich nr 1332/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. U. UE L215/1).

Wymagane dokumenty w celu dokonania rejestracji:

1. wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia:
2. zezwolenie na import zwierzęcia do kraju (CITES),
3. zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku naturalnym,
4. dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli,
5. inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia.

Wzór wniosku można znaleźć na stronach internetowych swojego urzędu lub otrzymać we właściwym wydziale w urzędzie.

Należy pamiętać o tym aby poinformować urząd o śmierci zwierzęcia lub zaistnieniu jakichkolwiek zmian w danych rejestrowych (np. zmiana miejsca pobytu zwierzęcia). Zgodnie z art. 127 ustawy o ochronie przyrody osoba, która umyślnie nie zgłasza do rejestru posiadanych lub hodowanych zwierząt podlega karze aresztu lub grzywny.

Podstawę prawną stanowią:
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880),
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zezwoleń na przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt (Dz. U. z 2002 r. Nr 39, poz. 357),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)

Autor: Strych Pełen Pomysłów

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz

Data dodania:


Lipiec 16, 2009
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Pokój dziecka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

Obejrzyj zdjęcia domowników