Gopło

Ogłoszenie

Likwidator Spółki „Dom.pl” Sp. z o.o. w likwidacji, z siedzibą w Warszawie, KRS Nr 0000241293 ogłasza publiczny nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Połajewo, gmina Piotrków Kujawski, powiat Radziejów, stanowiącej łącznie:

 

a/ działkę nr 228/27 w obrębie Połajewo o powierzchni 0,0630 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radziejowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1R/00032002/8,

 

b/ udział w wysokości jednej dziewiątej (1/9) w działce nr 228/30 w obrębie Połajewo o powierzchni 0,1520 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radziejowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1R/00032003/5.

 

Cena wywoławcza 25.000,00 PLN. Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Oferty zawierające oferowaną cenę za nieruchomość i dane kontaktowe oferenta należy wysyłać przesyłkami poleconymi na adres: Kancelaria Radców Prawnych LIDER s.c. ul. Chopina 23d/17, 62-510 Konin z dopiskiem: PRZETARG w terminie do 30 listopada 2019 r.

 

Wybór oferty nastąpi w terminie do 7 dni od daty wyznaczonej na końcową datę wysyłania ofert. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do stawienia się w wyznaczonym terminie we wskazanej przez organizatora przetargu kancelarii notarialnej w Koninie ( woj. Wielkopolskie ) celem zawarcia umowy przedwstępnej na sprzedaż nieruchomości i ustalenia zadatku w wysokości 13.000,00 złotych, a następnie celem zawarcia umowy przyrzeczonej na sprzedaż nieruchomości.

 

Zapłata zadatku będzie musiała nastąpić przed datą zawarcia umowy przedwstępnej, a zapłata reszty ceny sprzedaży będzie musiała nastąpić przed datą zawarcia umowy przyrzeczonej. Oferent, którego oferta zostanie wybrana poniesie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości. Bliższe informacje pod nr tel.: 601762132.