Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Interesuje cię działka z wydanym pozwoleniem? Zobacz jak przenieść pozwolenie na budowę na siebie

Interesuje cię działka z wydanym pozwoleniem? Zobacz jak przenieść pozwolenie na budowę na siebie

Zakup działki z wydanym pozwoleniem na budowę lub rozpoczętą już budową wymaga przeniesienia na nowego właściciela uprawnień, które uzyskał poprzedni inwestor. Bez tego rozpoczęcie lub kontynuowanie budowy jest nielegalne i wiąże się z ryzykiem nakazu rozbiórki.

Budowa domu może odbyć się wyłącznie na podstawie pozwolenia (w formie decyzji lub tzw. „milczącej zgody” w przypadku zgłoszenia), które wydane jest inwestorowi składającemu stosowny wniosek wraz z załączonymi wymaganymi przepisami dokumentami, m.in. oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Gdy zmienia się inwestor, np. przy okazji zakupu działki z wydanym pozwoleniem lub rozpoczętą budową, konieczne jest przeniesienie na niego wydanej wcześniej decyzji. Niedopełnienie tego obowiązku sprawia, że budowa domu jest nielegalna.

Prowadzenie prac budowlanych przez nowego inwestora, na którego nie zostało przeniesione pozwolenie, traktowane jest jako samowola budowlana.

Prowadzenie prac budowlanych przez nowego inwestora, na którego nie zostało przeniesione pozwolenie, traktowane jest jako samowola budowlana.

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę: jakich formalności należy dopełnić?

Prowadzenie prac budowlanych przez inną osobę niż wskazana w pozwoleniu na budowę skutkować może wstrzymaniem prac przez nadzór budowlany, do czasu dopełnienia formalności, co wiązać się może dodatkowo z opłatą legalizacyjną lub nawet nakazem rozbiórki. Dlatego po sprzedaży działki z wydanym pozwoleniem na budowę dotychczasowy właściciel, na którego wniosek zostało wydane pozwolenie, powinien złożyć kolejny wniosek, tym razem o przeniesienie pozwolenia na budowę na nowego właściciela.

Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę jest zobowiązany do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu. Konieczne jest jednak to, by nowy inwestor przejął wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i złożył w tej sprawie stosowne oświadczenie.

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę powinien zawierać przede wszystkim:

 • dane dotychczasowego inwestora, na rzecz którego wydana była decyzja o pozwoleniu na budowę
 • informacje o decyzji: numer i data jej wydania oraz informacje o organie, który decyzję wydał
 • dane nowego inwestora, na rzecz którego pozwolenie ma zostać przeniesiona

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz wskazanego podmiotu lub podmiotów
 • oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja ma być przeniesiona o przyjęciu
  na siebie wszystkich warunków zawartych w wyżej opisanej decyzji o pozwoleniu
  na budowę
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Jeżeli wniosek dotyczy budowy, która nie została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata lub rozpoczęła się zanim 3 lata upłynęło od wydania decyzji, do wniosku należy dołączyć również dowód potwierdzający, że budowa została rozpoczęta i nie została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

W czasie postępowania organ nie sprawdza ponownie projektu budowlanego. Postępowanie dotyczy jedynie przeniesienie decyzji na nowego adresata. Zarówno przeniesienie pozwolenia na budowę, jak i odmowa przeniesienia powinny mieć formę decyzji administracyjnej.

Czy nowy inwestor może wprowadzić zmiany w projekcie budowlanym?

Nowy inwestor, na rzecz którego decyzja o pozwoleniu na budowę została przeniesiona, przejmuje wszystkie prawa i obowiązki poprzedniego adresata decyzji. Może więc dokonywać zmian w projekcie budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli w czasie budowy domu wprowadzone zostaną istotne zmiany w zatwierdzonym przez urząd projekcie budowlanym, wymagane będzie uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę z zatwierdzeniem projektu zamiennego.

Następna »

Autor: Redakcja DOM.pl

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


sierpień 14, 2017
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
1
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Wnętrza projektów domów

Komentarze

Najnowsze komentarze

Profesjonalista.net » Blog Archive » Przeniesienie pozwolenia na budowę. Jak to zrobić, kiedy i na jakich warunkach? Odpowiedz 2017-09-10 22:03:24

[…] Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Redakcja DOM.pl na stronie www.dom.pl – link do artykułu […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty