Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z uchwały rady gminy w formie opisu, czyli tekstu planu i z załącznika do uchwały, którym jest rysunek planu.

Do pobrania:

Opis i forma graficzna stanowią całość, wzajemnie się uzupełniając. O ile tekst uchwały jest w pełni zrozumiały i zawiera informacje wyszczególnione poniżej, o tyle wyczytanie danych z rysunku może stanowić pewien problem. Należy więc zapoznać się z legendą, która objaśnia oznaczenia na rysunkach oraz wyjaśnia, co oznaczają konkretne kolory tam zaznaczone.

Rysunek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonany jest w skali 1:1000 (w szczególnych przypadkach w skali 1:500 lub 1:2000) na podstawie urzędowych map zasadniczych, a w przypadku ich braku – map katastralnych.

Graficzne i literowe symbole oznaczają:

W części opisowej znajdują się szczegółowe informacje, których nie ma na rysunku. Dowiedzieć się z nich można np. jakie domy jednorodzinne można budować na danym terenie. Pojawią się bowiem informacje o:

  • maksymalnej wysokości budynku – domy jednorodzinne zazwyczaj mają ją określoną jako wysokość do kalenicy np. 9m
  • maksymalnym kącie nachylania i rodzaju dachu ” np. dach jednospadowy o kącie nachylanie 45 stopni
  • kolorystyce elewacji zewnętrznej
  • liczbie miejsc parkingowych przed posesją – np. minimalnie 2 stanowiska parkingowe
  • liniach zabudowy, wzdłuż których mają stanąć nowe budynki

a także informacje:

  • o tym, czy dany teren podlega tzw. obszarowi chronionego krajobrazu
  • o tym, czy dany teren podlega strefy uciążliwości ” np. rejony obciążeń hałasu lotniczego miejsca, gdzie często latają samoloty.
Zobacz także:

Niestety, większość gmin nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niektóre informacje zawiera studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, o założenia którego opiera się uchwalany później plan. Możemy również wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy –  jeśli zdecydujemy się na zakup działki i będziemy chcieli rozpocząć budowę, w przypadku braku planu ten dokument będzie niezbędny.

Autor: mh

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz

Data dodania:


Październik 28, 2012
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Małe Mieszkanie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: finanse i prawo

Obejrzyj zdjęcia domowników