Start Arrow Budowa domuArrow Jak ocieplić dach styropianem?

Jak ocieplić dach styropianem?

Przez dach ucieka około 30% ciepła. Niezależnie więc od tego czy budujemy dach stromy czy płaski powinniśmy dobrze wybrać materiał izolacyjny. Tak, aby w przyszłości nie borykać się z problemem chłodu w zimie i tropikalnych upałów w lecie.

 • Dachy strome

dachPołać dachowa jest w nich nachylona względem stropu pod kątem większym niż 20o. Pomieszczenia znajdujące się bezpośrednio pod dachem coraz częściej wykorzystuje się dzisiaj jako pomieszczenia użytkowe. Aby nadawały się do zamieszkania należy stworzyć w nich właściwy mikroklimat.

Co mówią normy?

Wymagany współczynnik przenikania ciepła U, dla przegród dachowych nie może być większy niż 0,30W/(m2K). Im niższy współczynnik przenikania ciepła U, tym lepsza izolacyjność przegrody. Współczynnik ten oblicza się w następujący sposób:

1. Producent materiałów termoizolacyjnych podaje współczynnik przewodności cieplnej l (W/mK).

2. Z l obliczamy opór cieplny R = d/l, gdzie d jest grubością warstwy termoizolacyjnej podawaną w metrach.

3. Interesujący nas współczynnik U obliczamy ze wzoru U=1/R. Inaczej wzór można zapisać U=l/d.

Wynika stąd, że optymalny współczynnik przenikania ciepła U można uzyskać, stosując materiały o jak najniższej l. Z zasady w przypadku izolacji dachów stromych stosuje się trzy typy izolacji – między krokwiami, pod krokwiami i na krokwiach. Bardzo ważne jest przy tym eliminowanie mostków termicznych. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie izolacji termicznej w układzie dwóch warstw o grubości wynikającej z wymiarów elementu konstrukcyjnego.

Izolacja termiczna pomiędzy krokwiami

Izolację termiczną pomiędzy krokwiami wykonuje się wtedy, kiedy ukończone zostało pokrycie dachowe. Do zewnętrznej powierzchni krokwi, czyli od strony zewnętrznej warstwy izolacyjnej, mocuje się za pomocą zszywek folię o właściwościach wiatroizolacyjnych . Między krokwiami układa się w dwóch warstwach przesuniętych względem siebie płyty styropianowe (np. SWISSPOR EPS50-042), klejąc je do specjalnie dystansowych listew styropianowych uprzednio przybitych do krokwi.

Następnie od strony pomieszczenia mocuje się folię o właściwościach paroizolacyjnych. Tego typu mocowanie płyt ogranicza straty kubatury pomieszczenia, jak również pozwala uzyskać gładkie powierzchnie sufitów i ścian.

Izolacja termiczna pod krokwiami

Jest to najbardziej korzystne rozwiązanie. Niemal całkowicie eliminuje powstawanie mostków termicznych. Dzieje się to jednak kosztem zmniejszenia kubatury pomieszczeń użytkowych.

Układ warstw

 • Zespolona płyta styropianowo-gipsowa
 • Płyta styropianowa SWISSPOR EPS70-040 między rusztem drewnianym o grubości 6 cm
 • Płyta styropianowa SWISSPOR EPS70-040 mocowana do rusztu grubości 8 cm (należy pamiętać by rozstaw łat był tak dobrany, aby powodować jak najmniej odpadów)
 • Ruszt drewniany (łaty)
 • Drugie pokrycie
 • Łaty dachowe
 • Pokrycie dachowe

Stosowanie wiatroizolacji w tym przypadku nie jest konieczne.

Izolacja termiczna na krokwiach

Izolacja styropianowa układana na krokwiach pozwala uzyskać i utrzymać ciągłą warstwę termoizolacyjną pozbawioną mostków termicznych. Do krokwi przybija się pełne deskowanie, następnie do niego mocuje się płyty styropianowe (np. SWISSPOR EPS100-038) koniecznie frezowane na zakładkę. Płyty mocowane są za pośrednictwem kontrłat, do których następnie mocuje się łaty dachowe a na końcu układa się docelowe pokrycie dachowe.

 • Dachy płaskie

Dachy płaskie o nachyleniu poniżej 200 są nazywane stropodachami ze względu na podwójną funkcję. W zależności od konstrukcji stropodachy dzieli się na wentylowane i niewentylowane.

Stropodach wentylowany

Jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem. Konstrukcja jest oddzielona wentylowaną szczeliną powietrzną od ocieplenia np. płyt styropianowych. Zaleca się układanie ich zarówno pomiędzy, jak i pod belkami konstrukcyjnymi stropu. Ciągła wymiana powietrza z otoczeniem dzięki otworom wentylacyjnym pozwala na uniknięcie kondensacji pary wodnej i uzyskanie stałej wilgotności.

Stropodach niewentylowany

Jest to najłatwiejszy do wykonania stropodach, gdyż wszystkie warstwy konstrukcyjne przylegają do siebie. Mimo łatwości wykonania strop ten ma bardzo dokuczliwą wadę – ocieplenie ulega częstemu zawilgoceniu ze względu na brak dylatacji. Aby temu zjawisku zapobiec wykonuje się tzw. stropodach odwrócony. Wyeliminowanie zawilgocenia warstw w stropodachu odwróconym uzyskuje się poprzez umieszczenie izolacji wodo- i paroszczelnej na stropie, a dopiero na izolacji przeciwwilgociowej układa się płyty styropianowe (np. SWISSPOR HYDRO EPS 200 P produkcji SWISSPOR POLSKA).

Układ warstw stropu odwróconego

 • Strop – konstrukcja nośna
 • Warstwa gruntująca
 • Izolacja przeciwwilgociowa
 • Izolacja termiczna – płyty styropianowe SWISSPOR HYDRO EPS 200 P
 • Tkanina filtracyjna
 • Warstwa dociskowa – żwir

Izolacja dachów płaskich płytami warstwowymi izolacyjnymi – BITERM

bitermW płytach Biterm warstwę izolacyjną stanowi styropian (np. POLMAR EPS100-038) laminowany jednostronnie lub dwustronnie papą podkładową (np. CZARNA MAMBA). Płyty tego typu znajdują zastosowanie przede wszystkim jako izolacja termiczna dachów płaskich. Są one układane na stropodachach od strony zewnętrznej – bezpośrednio pod papą.

BITERM układa się na podłożu betonowym, drewnianym, z blach trapezowych, z zapraw cementowych lub na istniejącym już pokryciu dachowym. W zależności od rodzaju podłoża płyty mocuje się za pomocą łączników mechanicznych lub za pomocą kleju przeznaczonego do przyklejania styropianów. Przykład zastosowania płyt BITERM na istniejącym już pokryciu.

 • Konstrukcja betonowa
 • Stare pokrycie betonowe
 • Płyty warstwowe izolacyjne BITERM mocowane mechanicznie lub na klej do podłoża
 • Papa wierzchniego krycia PYE PV250S52H CZARNA MAMBA.

Zaleca się stosowanie płyt BITERM w odmianie BITERM-ROLLBAHN. Są to płyty w którym na styropianie, co 10 cm, znajdują się równoległe nacięcia. Dzięki temu unikamy tzw klawiszowania warstwy izolacyjnej. Co więcej, ponieważ BITERM-ROLLBAHN jest materiałem zwijanym w role, są dostępne płyty o powierzchni 5 m2. Eliminujemy dzięki temu mostki termiczne i ograniczamy koszty montażu.

biterm2

Płyty styropianowe spadkowe-kliny dachowe

Bardzo ważnym problemem przy projektowaniu dachów płaskich jest prawidłowe odprowadzenie wód opadowych. Ponieważ nie zawsze spad na dachu jest na tyle wystarczający, żeby woda opadowa mogła swobodnie przemieszczać się w kierunku spustów, idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie klinów styropianowych EPS100-038 lub EPS200-036 produkcji SWISSPOR POLSKA Sp. z o. o. . Dzięki nim unikniemy pracochłonnego i kosztownego wykonywania spadów na konstrukcji dachu

Wymiary oraz kąt nachylenia klinów wyliczany jest na podstawie projektu zweryfikowanego z rzeczywistymi wymiarami już istniejącego budynku. Grubość klina uzależniona jest od tego czy podstawowym celem jest termoizolacja czy jedynie uzyskanie spadu. W przypadku termoizolacji grubość nie może być mniejsza niż 15cm, natomiast jeżeli celem jest uzyskanie spadu, grubość klina musi umożliwiać zamocowanie mechaniczne.

Precyzyjne wykonanie płyt spadkowych pozwoli na idealne wykonanie odwodnienia. Dlatego też bardzo ważne jest aby każda płyta została dokładnie zaprojektowana, wycięta i opisana wraz z załączoną instrukcją montażu. Płyty spadkowe optymalnej jakości uzyskuje się na komputerowo sterowanych urządzeniach do wycinania. Zastosowanie klinów styropianowych pozwala na ekonomiczne wykonanie odwodnienia dachu, a co ważniejsze znacznie ogranicza jego ciężar.

Płyty spadkowe mocowane są do podłoża

 • Mechanicznie za pomocą dybli
 • Na klej

Zalety płyt spadkowych

 • Doskonała izolacyjność termiczna
 • Małe obciążenie konstrukcji
 • Prosty i szybki montaż na dachu.

Dzięki dobrze zaprojektowanemu i zaizolowanemu dachowi możemy się na naszym poddaszu cieszyć przyjemnym ciepłem zarówno zimą, jak i latem.

Autor: mgr inż. Edyta Sauć, Swisspor

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Kuchnie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: budowa domu