Start Arrow InstalacjeArrow Jak podłączyć działkę budowlaną do sieci kanalizacyjnej?

Jak podłączyć działkę budowlaną do sieci kanalizacyjnej?

Właściciel nieruchomości ma obowiązek podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, chyba że budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Aby uzyskać informacje, czy i na jakich warunkach nasza nieruchomość może zostać podłączona do sieci kanalizacyjnej, musimy złożyć w lokalnym przedsiębiorstwie wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączy.

(Warunki techniczne przyłączy musimy uzyskać zanim wystąpimy o pozwolenie na budowę – oświadczenie o sposobie odprowadzania ścieków z nieruchomości stanowi jeden z załączników do wniosku o zgodę na postawienie domu.)

Warunki techniczne przyłączy

W zakładzie wodno-kanalizacyjnym składamy wniosek. Do wniosku o wydanie WT należy dołączyć 2 egzemplarze Oryginału Planu Sytuacyjnego z uzbrojeniem w skali 1:500 lub 1:1000 oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości. Przed złożeniem wniosku warto potwierdzić w danym przedsiębiorstwie dokumenty, które należy dołączyć do wniosku.

W wydanych warunkach technicznych wskazane zostanie miejsce i sposób przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, a także zostaną określone wymagania techniczne w stosunku do przyłączy i urządzeń wodociągowych. Warto pamiętać, że warunki są ważne przez 2 lata od dnia ich wydania.

Kolejnym etapem po otrzymaniu warunków technicznych jest wykonanie projektu przyłącza. Może go opracować wyłącznie projektant posiadający odpowiednie uprawnienia. To właściciel nieruchomości musi znaleźć projektanta, zlecić i opłacić wykonanie projektu.

Wykonany projekt należy uzgodnić w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym i w Zespole Uzgodnień Dokumentacji starostwa. Sprawdzana jest tu zgodność projektu z wydanymi warunkami technicznymi, zgodność z obowiązującym prawem i regułami techniki. Sprawdzany jest także zakres szczegółowości opracowania. Uzgodniony projekt przyłącza jest ważny 3 lata.

Zgłoszenie budowy przyłączy

Budowa przyłączy kanalizacyjnych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Można je budować zgłaszając bądź nie zgłaszając do starostwa.

Jeżeli dokonamy zgłoszenia budowy przyłączy, musimy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia dołączamy:

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • odpowiednie szkice lub rysunki (m.in. projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta mającego odpowiednie uprawnienia budowlane),
  • pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Roboty budowlane można rozpocząć dopiero jeśli w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia, właściwy organ nie wniesie sprzeciwu i nie później niż w ciągu dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Jeśli nie zgłosimy budowy przyłączy, zobowiązujemy się do wykonania na mapie planu sytuacyjnego przyłączy.

Budowa przyłącza kanalizacyjnego

Właściciel nieruchomości, która ma być podłączona do sieci, musi zlecić wyspecjalizowanej firmie wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Budowa przyłączy musi odbywać się zgodnie z uzgodnionym projektem. Zwykle konieczny jest również nadzór techniczny inspektora lokalnego zakładu wodno-kanalizacyjnego.

Koszty budowy

Budowa przyłącza kanalizacyjnego także wiąże się z kosztami, część z nich musimy pokryć z własnej kieszeni. Instalacja kanalizacyjna dzieli się na część należącą do właściciela nieruchomości i część należącą do zakładu wodno-kanalizacyjnego. Granicą jest tu studnia techniczna, którą zakład wskazał w warunkach technicznych jako miejsce włączenia wewnętrznej instalacji ściekowej lub granica nieruchomości.

Koszty budowy przyłącza, jak i obowiązek późniejszego utrzymywania instalacji we właściwym stanie technicznym, zapewniającym prawidłowe działanie, a także usuwanie awarii, czyszczenie i wymiana uszkodzonych elementów instalacji są podzielone na właściciela nieruchomości i przedsiębiorstwo kanalizacyjne:

  • za część sieci do studni wskazanej jako miejsce włączenia lub granicy nieruchomości odpowiada zakład wodno-kanalizacyjny,
  • za część sieci za studnią wskazanej jako miejsce włączenia lub za granicą nieruchomości odpowiada właściciel nieruchomości.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Do obowiązków właściciela nieruchomości leży również sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przyłącza i złożenia jej w zakładzie. Inwentaryzację powinniśmy zlecić firmie geodezyjnej – geodecie z uprawnieniami, który zbierze aktualne dane o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki i naniesie je na mapę zasadniczą.

Po zakończeniu budowy i odbiorze przyłącza pozostaje nam jedynie podpisać z firmą wodno-kanalizacyjną umowę o odprowadzanie ścieków i/lub o dostarczanie wody.

Następna »

Autor: Redakcja DOM.pl

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


styczeń 23, 2014
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
1
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Pokój dziecka

Komentarze

Najnowsze komentarze

Zeniu Odpowiedz 2015-04-07 15:24:36

Ciekawy artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty