Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Jak rozpocząć budowę domu? Jakich formalności należy dopełnić?

Jak rozpocząć budowę domu? Jakich formalności należy dopełnić?

Budowa domu jednorodzinnego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Teoretycznie, prace budowlane możemy rozpocząć po uprawomocnieniu się decyzji, czyli po 14 dniach od jej wydania.

Pozwolenie na budowę wydaje starosta i przesyła informację do nas, do inwestora. Decyzję przesyła również niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ważne, że zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę otrzymują również właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Jeżeli któraś ze stron złoży odwołanie, uprawomocnienie się decyzji może zostać odłożone do czasu rozstrzygnięcia odwołania.

Ustanowienie uczestników procesu budowlanego

Oprócz inwestora, do rozpoczęcia prac budowlanych potrzebnych nam będzie jeszcze trzech uczestników. Zatrudnić musimy więc kierownika budowy, projektanta (jest to osoba, która wykonała projekt budowlany) oraz ewentualnie inspektora nadzoru inwestorskiego, choć w przypadku budowy domów jednorodzinnych ta funkcja nie jest wymagana.

Uwaga – kierownik budowy i inspektor nadzoru budowlanego to dwie różne funkcje, nie można zatrudnić jednej osoby na to stanowisko.

Rejestracja dziennika budowy

Dziennik budowy to dokument urzędowy, w którym zapisuje się przebieg robót budowlanych i zdarzenia, które zachodzą w toku ich wykonywania. Musimy go mieć na każdej realizacji, która wymaga pozwolenia na budowę.

Po kupieniu dziennika (zamawiając projekty domów z naszej bazy, dziennik budowy wysyłany jest gratis!) zanosimy go do urzędu, który wydał pozwolenie na budowę, gdzie zostanie opieczętowany.

Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy, za jego stan i właściwe przechowywanie jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Zgłoszenie terminu rozpoczęcia robót

Kolejnym krokiem, zanim wejdziemy na plac budowy, jest zgłoszenie terminu rozpoczęcia robót. Zgłoszenie to otrzymuje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego i projektant (sprawujący nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem).

Do zgłoszenia dostarczamy:

  • zaświadczenie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
  • oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi),
  • w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Roboty można rozpocząć po upływie 7 dni od momentu zgłoszenia.

Ustawienie żółtej tablicy informacyjnej

Każdy plac budowy musi być odpowiednio zaznaczony poprzez ustawienie tablicy informacyjnej. Budowlana tablica informacyjna powinna stanąć w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m.

tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach nie mniejszych niż 90×70 cm, jest w kolorze żółtym. Zamawiając projekt domu z naszej bazy – tablicę otrzymuje się bezpłatnie.

Prace przygotowawcze

Budowę domu rozpoczynają prace przygotowawcze. To istotne, gdyż trzeba pamiętać, że pozwolenie na budowę ważne jest 3 lata i w tym okresie musimy budowę rozpocząć. Wystarczy więc przeprowadzić poniższe prace przygotowawcze, by budowa została uznana za rozpoczętą a pozwolenie nie straciło ważności. Warto o tym pamiętać szczególnie, gdy obawiamy się, czy uda się zebrać budżet na budowę na czas.

Pracami przygotowawczymi są:

  • wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,
  • wykonanie niwelacji terenu
  • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów
  • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Za organizację prac przygotowawczych łącznie z zagospodarowaniem placu budowy odpowiedzialny jest kierownik.

Jak wybudować dom: formalności krok po kroku

W naszej akademii znaleźć można mnóstwo porad dotyczących formalności, które czekają inwestora planującego budowę domu niemalże na każdym etapie prac budowlanych. Aby ułatwić naszym DOMownikom urzędową drogę, przygotowaliśmy schemat krok po kroku.

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz

Data dodania:


Marzec 4, 2013
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Sypialnia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: finanse i prawo