Start Arrow Wiadomości Arrow Jak sobie radzą polskie firmy w zarządzaniu projektami?

Jak sobie radzą polskie firmy w zarządzaniu projektami?

Rok 2012 jest rekordowym dla branży budowlanej pod względem wysokości przychodów. Jednak pojawia się szereg wyzwań związanych z niestabilną sytuacją tego sektora. Jednym z kluczowych czynników mających wpływ na przetrwanie firm budowlanych jest skuteczne i kompleksowe zarządzanie projektami.

Przeprowadzane badanie przez firmę badawczą Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Deloitte: „Polskie firmy budowlane 2012. Badanie poziomu dojrzałości zarządzania projektami budowlanymi” była analizą poziomu dojrzałości zarządzania projektami budowlanymi w spółkach realizujących terminowe kontrakty budowlane w Polsce.

Spadek liczby firm

Warto podkreślić, że budownictwo jest trzecim największym sektorem polskiej gospodarki po przemyśle oraz handlu a jego udział w wytwarzanym PKB wyniósł w 2011 roku 7,06 % . W kwietniu 2012 roku zatrudnienie w branży budowlanej stanowiło 9% ogółu pracujących w sektorze przedsiębiorstw. Ostatnio zanotowano spadek liczby podmiotów o 7,1 % od 2010 do I kwartału 2012 roku. Branża notuje także wysokie tempo upadłości, w okresie od stycznia do maja bieżącego roku upadło 300 firm budowlanych. Natomiast średni wskaźnik ogólnego zadłużenia dla 8 największych spółek z indeksu WIG-BUDOW wynosi 60% ich wartości.

Dobre zarządzanie jest kluczem

Firmy uczestniczące w naszym badaniu relatywnie niżej niż inne obszary oceniły poziom zaawansowania procesów zintegrowanego zarządzania projektem. Może to wynikać z faktu, że w ostatnich latach wiele spółek weszło w fazę szybkiego wzrostu. Złożoność realizowanych przedsięwzięć spowodowała wzrost potrzeby integracji wielu obszarów. Odbywa się to w ramach zarządzania projektami budowlanymi i dopasowania procesów oraz rozwiązań projektowych wdrażanych przez spółki do tempa ich rozwoju. Narzędziami, które wspierają zintegrowane zarządzanie są rozwiązania IT pozwalające na stałe monitorowanie poszczególnych elementów projektów. Na polskim rynku nadal mało firm inwestuje w tego typu usprawnienia – mówi Daniel Martyniuk, Starszy Menedżer w Dziale Konsultingu Deloitte.

W badaniu najwyżej oceniany aspekt związany z projektami budowlanymi to zarządzanie jego kosztami, które obejmuje m.in. określanie budżetu i jego kontrolę. Średni wskaźnik dojrzałości dla tego obszaru wyniósł 3,77. Wysoką ocenę uzyskało zarządzanie finansami – 3,74, które obejmuje m.in. planowanie i administrację finansową oraz kontrolę. Aż 33% spółek z udziałem kapitału zagranicznego zadeklarowało najwyższy poziom procesów zarządzania finansami w projekcie, co świadczy o rozbudowanym systemie planowania i kontroli. Niestety można zauważyć problemy z płynnością finansową firm a zarządzenie finansami jest kluczowym czynnikiem powodzenia projektu.

Średni wskaźnik dojrzałości polskich firm dla obszaru zarządzania komunikacją w projekcie wyniósł 3,23. Co czwarta badana spółka deklarowała kompletny brak lub niski poziom rozwoju procesów przekazywania informacji do interesariuszy.

Jednym z wyżej ocenianych obszarów zarządzania projektami budowlanymi jest zarządzanie zamówieniami, które obejmuje m.in. planowanie i realizację oraz administrowanie procesem zamówień. Aż 92% respondentów wskazywało na trzy najwyższe poziomy dojrzałości pod tym względem, co potwierdza powszechną znajomość i stosowanie najlepszych praktyk. Natomiast zarządzanie procesem roszczeń na projekcie, które dotyczy identyfikacji, zapobiegania i monitorowania zostało ocenione na 3,28.

Co warto zmienić?

Obszar, w którym spółki budowlane mogą upatrywać potrzebę zmian i dalszych usprawnień to m.in.: zarządzanie ryzykiem. Jest to zrozumiałe w obliczu niepewności i zmian cen podstawowych surowców używanych w budownictwie, a także ryzyk kontraktowych, towarzyszących zwłaszcza dużym projektom infrastrukturalnym. Dodatkowo, niższy w stosunku do innych obszarów, poziom dojrzałości procesów zarządzania roszczeniami i komunikacją z inwestorami potwierdza, że spółki w ostatnich latach niewystarczająco rozwijały się w tych obszarach i widzą potrzebę dalszych zmian – mówi Daniel Martyniuk z Deloitte.

Autor: Deloitte Polska


Wszystkie komunikaty (6577)

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Czerwiec 28, 2012
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Kuchnie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty