Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Jak zwiększyć moc cieplną w domu?

Jak zwiększyć moc cieplną w domu?

W projekcie instalacji inteligentnego domu instalator przewiduje większą moc cieplną niż mam dotychczas. Moc cieplna była zgłaszana wiele lat temu, jak budowałem dom, a teraz przerabiam instalację i muszę ją zwiększyć. Czy mam do tego prawo?

Na pytanie czytelnika odpowiadają eksperci z Urzędu Regulacji Energetyki:

Wielkość zamówionej mocy cieplnej jest jednym z elementów umowy sprzedaży ciepła. Zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 16, poz. 92) zamówiona moc cieplna jest to ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla danego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Stosownie do § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) zamówiona moc cieplna jest ustalana przez odbiorcę co najmniej na okres 12 miesięcy i może być zmieniona wyłącznie w terminie ustalonym w umowie sprzedaży ciepła lub w umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji albo w umowie kompleksowej.

Z wnioskiem o zmianę zamówionej mocy cieplnej należy zwracać się do przedsiębiorstwa w terminie i w formie przewidzianej w umowie. Przy czym przedsiębiorstwo ma prawo do sprawdzenia prawidłowości zamówionej mocy cieplnej, na warunkach określonych przez strony w umowie lub, gdy nie jest to sprzeczne z umową na warunkach podanych w przepisach § 40 ust. 2 i 3. W przypadkach spornych określenie mocy zamówionej odbywa się zgodnie z warunkami § 40 ust. 4 i 5 wskazanego rozporządzenia, jeżeli zawarta przez strony umowa nie stanowi inaczej.

W przypadku przekroczenia zamówionej mocy cieplnej przez odbiorcę, bez uzgodnienia z przedsiębiorstwem energetycznym lub niezgodnie z warunkami umowy, przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie wielkości mocy wynikającej z tego przekroczenia może obciążyć odbiorcę opłatą za zamówioną moc cieplną oraz opłatą stałą za usługę przesyłową (§ 45 ust. 3 i 4 rozporządzenia).

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz

Data dodania:


Marzec 5, 2010
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Łazienka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty