Start Arrow Budowa domuArrow Kalenica budynku równoległa i prostopadła do drogi. Jakie znaczenie ma kalenica przy wyborze projektu?

Kalenica budynku równoległa i prostopadła do drogi. Jakie znaczenie ma kalenica przy wyborze projektu?

Co to jest kalenica i jakie znaczenie ma przy wyborze projektu domu? Jak określić, czy kalenica w projekcie jest zwrócona prostopadle czy równolegle do drogi?

Przed wyborem projektu domu koniecznie należy zapoznać się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub – w przypadku, gdy gmina nie ma uchwalonego planu na dany teren – uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. W dokumentach tych bowiem jest dokładnie wskazane, jaki dom możemy budować na konkretnej działce.

Parametry, określone w miejscowym planie lub WZtce dotyczą m.in. linii zabudowy planowanego budynku, jego powierzchni zabudowy, szerokości elewacji czy rodzaju dachu. Gmina określa również, jak wysoki może być maksymalnie dom – i tu ważna jest właśnie kalenica dachu projektowanego budynku.

Kalenica to niezwykle ważny element konstrukcji dachowej.

Kalenica to niezwykle ważny element konstrukcji dachowej.

Co to jest kalenica?

Kalenica to grzbiet dachu, gdzie zbiegają się przeciwległe połacie dachowe. Kalenica jest niezwykle ważnym elementem konstrukcji dachowej, zapewniającym odpowiednią wentylację dachu i pomieszczeń na poddaszu. Sposób jej wykonania odgrywa kluczową rolę dla estetyki i trwałości dachu.

Kalenica jest również istotna z uwagi na to, że jest najwyżej położoną linią budynku, umożliwiającą określenie wysokości budynku.

Jak mierzona jest wysokość budynku?

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie wysokość budynku mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej(…) bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

W decyzji o warunkach zabudowy, której przepisy na konkretną działkę są nadrzędne w stosunku do rozporządzenia, wysokość budynku określa się najczęściej (choć nie zawsze!) jako odległość mierzoną od średniego poziomu terenu właśnie do kalenicy, czyli najwyżej położonego punktu budynku.

Uwaga! Przed rozpoczęciem formalności, warto uzgodnić w swojej gminie, jak dokładnie jest interpretowana wysokość budynku. Niekiedy bowiem może być określana jako odległość do najwyżej wysuniętego elementu dachu, np. komina.

Kalenica prostopadła czy równoległa do drogi?

Zapisy miejscowego planu czy warunki zabudowy mogą określać również wymóg usytuowania kalenicy względem drogi. Ma to duże znaczenie dla prawidłowego usytuowania budynku na działce.

O ile w przypadku dachów dwuspadowych czy wielospadowych łatwo jest określić, czy kalenica jest prostopadła czy równoległa do drogi, o tyle w przypadku domów z dachem kopertowym czy domów z wieloma kalenicami warto uzyskać informację z gminy, jak prawidłowo usytuować budynek na działce. Na etapie adaptacji projektu projektant w oparciu o ustalenia w urzędzie będzie mógł dostosować budynek dokładnie do obowiązujących w gminie zasad.

W przypadku dachów płaskich za kalenicę uznaje się najwyższy punkt dachu.

W przypadku dachów płaskich za kalenicę uznaje się najwyższy punkt dachu.

Uwaga! Projekty domów z kalenicą prostopadłą i równoległą do drogi dostępne są w wielu opcjach, które można dostosować do każdego terenu i oczekiwań każdej rodziny. Uzyskanie warunków zabudowy przed zakupem pozwoli nam wyselekcjonować projekty i wybrać taki, którego adaptacja będzie prosta, a co za tym idzie mniej kosztowna.

Następna »

Autor: Redakcja DOM.pl

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Marzec 6, 2017
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Kuchnie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty