Start Arrow Finanse i prawoArrowDziałki i gruntyArrow Kanalizacja sanitarna – jak podłączyć nieruchomość do kanalizacji?

Kanalizacja sanitarna – jak podłączyć nieruchomość do kanalizacji?

Odprowadzanie ścieków z nieruchomości może odbywać się na wiele sposobów. Koszty budowy szamba czy przydomowej oczyszczalni ścieków są dosyć wysokie, jednak późniejsze koszty użytkowania sprawiają, że inwestycja się zwraca. Jeżeli w pobliżu naszej działki przebiega sieć kanalizacyjna nie będziemy mieć jednak alternatywy. Bezwzględnie musimy przyłączyć budynek do tej kanalizacji.

Budowa przyłącza kanalizacyjnego także wiąże się z kosztami, część z nich musimy pokryć z własnej kieszeni.

Sieć kanalizacyjna na danym terenie zarządzania i eksploatowana jest przez lokalne przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Do głównych obowiązków przedsiębiorstw należy utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego instalacji, który zapewnić ma stałe odprowadzanie ścieków z nieruchomości. Lokalne czy miejskie firmy mają za zadanie również usuwać wszelkie powstałe awarie, naprawiać uszkodzone odcinki kanałów czy studni.

Budowa przyłączy kanalizacyjnych

Właściciel nieruchomości ma obowiązek podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, chyba że budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Aby uzyskać informacje, czy i na jakich warunkach nasza nieruchomość może zostać podłączona do sieci kanalizacyjnej, musimy złożyć w lokalnym przedsiębiorstwie wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączy. Co istotne, musimy to zrobić zanim wystąpimy o pozwolenie na budowę – oświadczenie o sposobie odprowadzania ścieków z nieruchomości stanowi jeden z załączników do wniosku o zgodę na postawienie domu.

Jak podłączyć nieruchomość do sieci kanalizacyjnej?

 • Krok pierwszy – wniosek o warunki techniczne przyłączy

W zakładzie wodno-kanalizacyjnym składamy wniosek.

Do wniosku o wydanie WT należy dołączyć:

– 2 egzemplarze Oryginału Planu Sytuacyjnego z uzbrojeniem w skali 1:500 lub 1:1000,

– dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.

Uwaga! Przed złożeniem wniosku warto potwierdzić w danym przedsiębiorstwie dokumenty, które należy dołączyć do wniosku.

 • Krok drugi – wydanie warunków

W wydanych warunkach technicznych wskazane zostanie miejsce i sposób przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, a także zostaną określone wymagania techniczne w stosunku do przyłączy i urządzeń wodociągowych.
Warunki są ważne przez 2 lata od dnia ich wydania.

 • Krok 3 – projekt przyłącza

Po otrzymaniu warunków technicznych, należy wykonać projekt przyłącza. Może go opracować wyłącznie projektant posiadający odpowiednie uprawnienia. To właściciel nieruchomości musi znaleźć projektanta, zlecić i opłacić wykonanie projektu.

 • Krok 4 – uzgodnienie projektu

Wykonany projekt należy uzgodnić w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym i w Zespole Uzgodnień Dokumentacji starostwa.

Sprawdzana jest tu zgodność projektu z wydanymi warunkami technicznymi, zgodność z obowiązującym prawem i regułami techniki. Sprawdzany jest także zakres szczegółowości opracowania.

Uzgodniony projekt przyłącza jest ważny 3 lata.

 • Krok 5 – zgłoszenie budowy

Zgodnie z nową ustawą Prawo Budowlane, w przypadku budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, inwestor ma prawo wyboru jednej z dwóch procedur. Może:

budować na podstawie zgłoszenia
Do zgłoszenia budowy przyłączy należy dodatkowo dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane

budować bez zgłoszenia
W przypadku budowy bez zgłoszenia inwestor zobowiązany jest do sporządzenia planu sytuacyjnego przyłącza na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do planu tego będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a do wykonywania przyłączy – w zależności od rodzaju przyłącza – Prawa energetycznego bądź ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 • Krok 5 – budowa przyłącza

Właściciel nieruchomości, która ma być podłączona do sieci, musi zlecić wyspecjalizowanej firmie wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.

Budowa przyłączy musi odbywać się zgodnie z uzgodnionym projektem. Zwykle konieczny jest również nadzór techniczny inspektora lokalnego zakładu wodno-kanalizacyjnego.

 • Krok 6 – geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Do obowiązków właściciela nieruchomości leży również sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przyłącza i złożenia jej w zakładzie.

Inwentaryzację powinniśmy zlecić firmie geodezyjnej – geodecie z uprawnieniami, który zbierze aktualne dane o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki i naniesie je na mapę zasadniczą. Sprawdź, co zawiera inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza?

 • Krok 7 – umowa na odbiór ścieków

Po zakończeniu budowy i odbiorze przyłącza pozostaje nam jedynie podpisać z firmą wodno-kanalizacyjną umowę o odprowadzanie ścieków i/lub o dostarczanie wody.

NA NASTĘPNEJ STRONIE:
KTO I ZA CO PŁACI?

Następna »

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


czerwiec 27, 2012
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
2
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Kuchnie

Komentarze

Najnowsze komentarze

Warunki techniczne przyłączy - zgłoszenie czy bez zgłoszenia? | www.Dom.pl Odpowiedz 2013-03-25 11:21:21

[...] Jak podłączyć nieruchomość do kanalizacji? [...]

Jak wybudować dom: formalności krok po kroku | www.Dom.pl Odpowiedz 2013-01-22 04:40:32

[...] Przeczytaj: Jak podłączyć nieruchomość do kanalizacji? [...]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty

 • Kinkiet EMMA PINK

 • Lampa wisząca Galaxy 1643

 • Nowoczesny plafon LED z pilotem Melos DL-F37T

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: finanse i prawo