Start Arrow Budowa domuArrow Katastrofy budowlane. Silny wiatr najczęstszą przyczyną katastrof

Katastrofy budowlane. Silny wiatr najczęstszą przyczyną katastrof

W 2015 roku zarejestrowano 307 katastrof budowlanych – wynika z raportu opublikowanego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Najczęściej główną ich przyczyną były zdarzenia losowe, do których zalicza się przede wszystkim silne, porywiste wiatry, często wraz z opadami i wyładowaniami atmosferycznymi oraz pożary.

Czym jest katastrofa budowlana?

Według Prawa budowlanego, katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie  obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Nie jest katastrofą natomiast uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, jak również awaria instalacji.

Według raportu, to silny wiatr był najczęstszą przyczyną katastrof budowlanych w 2015 roku.

Według raportu, to silny wiatr był najczęstszą przyczyną katastrof budowlanych w 2015 roku.

Katastrofy budowlane w 2015 roku

Rejestr katastrof budowlanych prowadzony jest w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego od 1995 roku. Według najnowszego raportu GUNB, w 2015 roku zarejestrowano 307 katastrof budowlanych. Najwięcej katastrof, to jest 270, wystąpiło w obiektach oddanych do użytkowania, w których nie prowadzono robót budowlanych. Stanowiły one 88% wszystkich katastrof.

W 2015 roku katastrofom budowlanym ulegały najczęściej budynki gospodarcze i inwentarskie, ale także budynki mieszkalne, rzadziej natomiast budynki zamieszkania zbiorowego i obiekty przemysłowe.

Sposób użytkowania obiektów, które uległy zniszczeniu. źródło: GUNB

Sposób użytkowania obiektów, które uległy zniszczeniu. źródło: GUNB

Większość, to jest 82% obiektów budowlanych, które uległy w 2015 roku katastrofom budowlanym, była własnością osób fizycznych – 252 katastrofy. Obiektów będących własnością Skarbu Państwa dotyczyło 12 katastrof (4%), a obiektów będących własnością innych podmiotów, np. osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej – 43 katastrofy (14%).

Przyczyny katastrof budowlanych w 2015 roku

GUNB podaje, że w 242 przypadkach (tj. w 81%) główną przyczyną katastrof budowlanych były zdarzenia losowe, do których zalicza się działania sił natury, takie jak: powodzie, intensywne opady atmosferyczne, silne wiatry, osunięcia ziemi, wstrząsy sejsmiczne, uderzenia pioruna, jak i związane z działania człowieka, np. wybuch gazu, pożar, zniszczenia budynków spowodowane wypadkiem komunikacyjnym czy wybuch kotła.

W 38 przypadkach (tj. w 13%) przyczyną katastrof były błędy podczas utrzymania obiektu budowlanego, w 19 (6%) – błędy podczas budowy nowego obiektu lub wykonywania innych robót budowlanych w istniejącym obiekcie. Tylko w 1 przypadku główną przyczyną katastrofy były błędy popełnione podczas opracowania dokumentacji obiektu budowlanego.

Silny wiatr najczęstszą przyczyną katastrof

Według raportu, to silny wiatr był najczęstszą przyczyną katastrof budowlanych w 2015 roku. Często na przyczynę katastrofy składało się równocześnie kilka czynników, np. silny porywisty wiatr występujący wraz z intensywnymi opadami atmosferycznymi lub burzami, czy też wybuch z pożarem.

Zdarzenia losowe jako przyczyny katastrof. źródło: GUNB

Zdarzenia losowe jako przyczyny katastrof. źródło: GUNB

Błędy podczas budowy i błędy podczas utrzymania budynku

Co do 38 zdarzeń jako główną przyczynę katastrof GUNB wskazuje błędy podczas utrzymania obiektu budowlanego, to jest zaniechanie utrzymywania obiektu w należytym stanie technicznym czy dopuszczenie do nadmiernego pogorszenia właściwości użytkowych i sprawności technicznej. W szczególności błędy te dotyczyły złego stanu technicznego obiektu budowlanego (32 przypadki) i braku wykonania kontroli obiektu budowlanego (6 przypadków).

19 katastrof nastąpiło w wyniku błędów podczas budowy. W szczególności błędy te dotyczyły np. nieustanowienia kierownika budowy czy brak należytego nadzoru na budowie (13 przypadków), nieprzestrzegania technologii wykonania (12 przypadków) czy innych okoliczności (5 przypadków), np. przedwczesnego rozszalowania, wady podpór szalunkowych, wadliwego prowadzenia robót budowlanych czy wykonania wykopu w nieodpowiednich warunkach. Tak jak przy wcześniej wymienianych przyczynach, tak i w tych przypadkach katastrofę mogło spowodować równocześnie kilka błędów dotyczących budowy czy wykonywania robót.

Uwaga!

W 4 przypadkach katastrofy nastąpiły w trakcie robót budowlanych wykonywanych w warunkach samowoli budowlanej podczas przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Zniszczeniom najczęściej ulegają ściany i dachy

Podczas katastrof budowlanych najczęściej zniszczeniu ulegały ściany i dachy budynków. Najwięcej katastrof budowlanych objęło obiekty o konstrukcji murowej, natomiast najmniej – o konstrukcji żelbetowej i stalowej.

Elementy obiektu objęte katastrofą. źródło: GUNB

Elementy obiektu objęte katastrofą. źródło: GUNB

Kto odpowiada za błędy na budowie?

W przypadkach katastrof, których przyczyną nie były zdarzenia losowe, GUNB najczęściej wskazuje inwestorów (w 9 przypadkach), kierowników budowy (w 8 przypadkach), kierowników robót budowlanych (w 2 przypadkach) i inspektorów nadzoru inwestorskiego (w 3 przypadkach) jako uczestników procesu budowlanego mających wpływ na zaistnienie katastrofy. We wszystkich przypadkach inspektora nadzoru inwestorskiego wskazywano jako mającego wpływ na zaistnienie katastrofy jednocześnie z kierownikiem budowy lub inwestorem.

Następna »

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Wrzesień 19, 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Łazienka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: budowa domu