Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Kiedy budowa się rozpoczyna?

Kiedy budowa się rozpoczyna?

Roboty budowlane możemy rozpocząć tylko na podstawie obowiązującego pozwolenia na budowę. Pozwolenie jest ważne 3 lata i w tym czasie musimy rozpocząć budowę, by nie było konieczności powtórnego uzyskiwania wymaganych zgód.

Pozwolenie na budowę staje się decyzją ostateczną po upływie 14 dni od momentu jej doręczenia, oczywiście jeżeli w tym czasie strony nie wniosą odwołania. Zanim jednak będziemy mogli rozpocząć roboty budowlane, fakt zamiaru musimy zgłosić powiatowemu lub wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru budowlanego oraz projektantowi, który będzie sprawował nadzór nad zgodnością realizowanej budowy z zatwierdzonym projektem. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót należy zgłosić na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem. Oprócz zgłoszenia, musimy także dostarczyć:

  • oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach,
  • w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach,
  • informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zamieszczone w ogłoszeniu, które kierownik budowy ma obowiązek umieścić na budowie.

Uwaga – z powyższego wynika, że uczestników procesu budowlanego musimy ustanowić przed rozpoczęciem robót. Uczestnikami są inwestor (my), kierownik budowy lub robót, inspektor nadzoru inwestorskiego (w przypadku, gdy realizujemy projekty domów jednorodzinnych, ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest wymagane, chyba że inaczej wynika z pozwolenia na budowę) oraz projektant, którym w świetle prawa jest osoba, która poddała nasze projekty domów adaptacji do warunków zabudowy.

Należy pamiętać, że decyzja o pozwoleniu na budowę jest ważna 3 lata. Jeżeli w tym czasie nie rozpoczęliśmy budowy mamy obowiązek wystąpić o wydanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Z różnych względów często jesteśmy zmuszeni do przesunięcia w czasie rozpoczęcia robót. Jeżeli chcemy uniknąć ponownego uzyskiwania pozwoleń, warto pamięć, co w świetle prawa oznacza rozpoczęcie robót. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia na terenie budowy prac przygotowawczych, a nie np. budowania ścian fundamentowych. Zatem wystarczy jeśli:

  • zostaną wytyczone geodezyjne obiekty w terenie,
  • zostanie wykonana niwelacja terenu,
  • zostanie zagospodarowany teren budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,

Jeżeli na terenie działki rozpocznie się dostawa mediów: energii, wody, ciepła lub gazu, co nastąpi wyłącznie po okazaniu pozwolenia na budowę, jest to również jednoznaczne z rozpoczęciem robót budowlanych.

Po dokonaniu tych czynności możemy przerwać roboty budowlane, jeżeli jesteśmy do tego zmuszeni, pamiętając jednak, że przerwa nie może być dłuższa niż 3 lata. Jeżeli termin zostanie przekroczony, będziemy musieli pozyskać pozwolenie na wznowienie robót.

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz

Data dodania:


Październik 27, 2011
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Pokój dziecka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty