Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Kiedy decyzja o warunkach zabudowy?

Kiedy decyzja o warunkach zabudowy?

Jak długo czeka się na wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

Należy przyjąć, że datą rozpoczęcia procedury wydania decyzji o warunkach zabudowy jest dzień, w którym inwestor złożył kompletny wniosek. Dokładnie, co powinien zawierać wniosek, określa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Niekompletność wniosku powoduje konieczność wymiany korespondencji i wydłuża czas załatwienia sprawy.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (na podstawie kompletnego wniosku). Jednocześnie do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy innych podmiotów i z przyczyn niezależnych od organu wydającego decyzję. Z tych powodów w szczególnych przypadkach okres oczekiwania na decyzję wydłuża się do kilku miesięcy. Szczegółowe terminy wynikają ze specyfiki indywidualnych spraw. W procedurze ustalenia warunków zabudowy uczestniczą, jako strony, właściciele i wieczyści użytkownicy działek sąsiadujących z terenem inwestycji. W przypadku, gdy w ewidencji gruntów dane nie są zaktualizowane, urząd podejmuje czynności wyjaśniające, co może przedłużyć procedurę. Nierzadko strony postępowania składają też zażalenia od postanowień wydawanych w trakcie procedury, co przedłuża termin wydania decyzji do czasu rozpatrzenia tego zażalenia inny organ.

Należy również liczyć się z możliwością zawieszenia postępowania na 12 miesięcy w sytuacji, gdy teren inwestycji znajduje się w obszarze objętym procedurą sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a wniosek koliduje z ustaleniami projektu planu.

Autor: UM st. Warszawy

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz

Data dodania:


Kwiecień 25, 2010
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Pokój dziecka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: finanse i prawo