Start Arrow Budowa domuArrow Kiedy niezbędny jest drenaż?

Kiedy niezbędny jest drenaż?

Adaptacja gotowego projektu jest wymagana, by uznać go za projekt architektoniczno-budowlany, który razem z projektem zagospodarowania terenu oraz wymaganymi uzgodnieniami i opiniami stanowi załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę.

Obowiązkowa część adaptacji polega na tym, że architekt adaptujący przystosowuje projekty domów do warunków lokalnych działki, wprowadzając przede wszystkim zmiany w zaprojektowanych fundamentach i ich izolacji. Modyfikacja ta jest niezbędna, by dostosować rozwiązania zawarte w projekcie do stanu faktycznego gruntu i uniknąć problemów w czasie budowy i późniejszego użytkowania budynku.

Jeżeli dom jednorodzinny będzie posadowiony na gruncie, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych, gleba jest gliniasta lub niejednorodna, aby uniknąć kłopotu związanego z wilgocią czy wręcz zalewaniem piwnic lub zawilgoceniem ścian fundamentowych, warto, by projekty domów przewidywały wykonanie drenażu.

Drenaż należy wykonać za każdym razem, gdy wody gruntowe zagrażają budynkowi.

Drenaż nie jest potrzebny, jeśli podłoże stanowi grunt przepuszczalny z piasku czy żwiru. Domy niepodpiwniczone również nie mają problemu z podtapianiem, nawet jeśli wody gruntowe znajdują się dość płytko.

Należy jednak pamiętać, że poziom wód gruntowych często zależy od sezonu – latem jest niski, a na wiosnę, wskutek częstszych opadów i roztopów, może się podwyższyć.

Jeżeli poziom wód jest stały lub sezonowo ulega obniżeniu, nie jest wymagane wykonanie drenażu, jeżeli zaś wody, nawet w krótkim okresie, podnoszą się do wysokości ław fundamentowych – drenaż domu podpiwniczonego jest niezbędny. Koniecznie należy wykonać drenaż również w przypadku, gdy podłoże składa się z gruntu nieprzepuszczalnego np. z gliny czy iły.

W niektórych przypadkach podpiwniczenie budynku może być zupełnie niemożliwe. Wtedy architekt powinien wprowadzić do projekty stosowne zmiany, jeśli w pierwotnej wersji piwnica była przewidziana.

Nie zawsze również uda się wykonać drenaż. Należy pamiętać, że drenaż wymaga odprowadzenia zebranej w nim wody. Najczęściej woda z drenażu odprowadzana jest z wykorzystaniem naturalnych ukształtowań terenu, w stronę zboczy lub rowów lub do kanalizacji deszczowej czy do studni chłonnej. Jeżeli dom stoi na terenie z dala od naturalnego odbiornika, a grunt jest nieprzepuszczalny, odprowadzenie wody stanowić będzie duży problem i wykonanie drenażu może okazać się nieracjonalne. Drenażu nie możemy również wykonać w sytuacji, gdy woda gruntowa jest naporowa, czyli jest pod ciśnieniem. Wtedy jedynym rozwiązaniem jest izolacja przeciwwodna wokół ścian fundamentów, która znacznie podwyższa ogólny koszt budowy domu.

Drenaż opaskowy

W domach jednorodzinnych najczęściej stosowany jest drenaż opaskowy, inaczej zwany pierścieniowym. Może być wykonywany zarówno dla nowych budynków, jak i podczas remontowania istniejących domów, w których pojawiła się woda w piwnicy.

Drenaż opaskowy składa się z:

  • rur drenarskich wykonanych z PVC lub PE, rzadziej z ceramiki
  • studzienek rewizyjnych (narożnych) – – służą do odpowietrzania i okresowego czyszczenia
  • studzienki zbiorczej (głównej) – służy do odprowadzenia wód drenażowych do odbiornika kanalizacji deszczowej.
  • kształtek i złączek

Rury drenarskie układane są na wysokości środka ławy fundamentowej i z minimalnym około 0,5% spadkiem, a następnie obsypuje się je żwirem. Warstwa żwiru ponad drenem powinna wynosić minimum 50cm. Żwirową warstwę filtracyjną najlepiej zabezpieczyć przed zamuleniem za pomocą otulin, np. z geowłókniny.

W celu zapewnienia swobodnego spływu wody z drenażu, wokół budynku wykonuje się opaskę z grubego żwiru na szerokość 50cm i głębokość 20cm. Konstruktorzy odradzają układanie opaski betonowej, gdyż wilgoć pod opaską nie może odparować i zagraża ścianie zewnętrznej piwnic.

W narożach budynku należy wykonać studzienki kontrolne z kręgów, w których łączy się poszczególne odcinki rur drenarskich. Studzienki mają średnicę około 30cm, jeżeli wykonane są z PVC lub 80-120cm, jeżeli wykonane są z betonu.

Aby drenaż pracował prawidłowo, konieczna jest jego okresowa konserwacja: rury co kilka lat należy płukać wodą pod ciśnieniem, a raz w roku powinno się czyścić studzienki kontrolne.

Musimy pamiętać, że pomimo wykonania drenażu izolacja pionowa ścian piwnic jest konieczna.

Autor: Redakcja

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Salon

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty