Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

W Parlamencie trwają prace nad nowelizacją Prawa Budowlanego, mające na celu ułatwienie inwestorom rozpoczęcia budowy domu. Zmiany mają zwolnić osoby realizujące projekty domów jednorodzinnych z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Zanim jednak nowelizacja zostanie uchwalona, a zmiany zaczną obowiązywać, każdy kto planuje wybudować dom jednorodzinny, musi przejść czasochłonne formalności związane z uzyskaniem zgody.

1. Ustawa Prawo Budowlane przewiduje jednak obiekty i roboty budowlane, do realizacji których wystarczy jedynie zgłoszenie. W gospodarstwach domowych i rolnych są to m.in.:

 • obiekty gospodarcze, związane z produkcją rolną, które uzupełniają zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, m.in. parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m;
 • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany oraz przydomowe oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
 • miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
 • tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
 • przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 30 m2;
 • instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (ale do zgłoszenia należy dołączyć projekt zagospodarowania działki i opis technicznych instalacji)
 • remont istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków (tu dokładnie należy się upewnić, co według Prawa Budowlanego jest remontem, a co już przebudową)
 • docieplenie budynku o wysokości do 12 m;
 • utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
 • budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;
 • budowa przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych (inwestor może również ominąć obowiązek zgłoszenia budowy przyłączy, jeśli zleci sporządzenie planu sytuacyjnego przyłącza na kopii aktualnej mapy zasadniczej);

Wszystkie powyższe obiekty i roboty budowlane wymagają zgłoszenia.

2. Prawo Budowlane wskazuje również na przypadki, kiedy nie jest wymagane ani pozwolenie na budowę, ani jej zgłoszenie, m.in. gdy realizowana jest:

 • budowa altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;
 • budowa obiektów małej architektury poza miejscami publicznymi (wymagane jest zgłoszenie w przypadku budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych);
 • budowa ogrodzeń (poza przypadkami wymienionymi wyżej)
 • budowa obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
 • instalacja krat na obiektach budowlanych (wymagane jest zgłoszenie w przypadku instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków);
 • instalacja urządzeń na obiektach budowlanych (wymagane jest zgłoszenie w przypadku instalowania urządzeń o wysokości powyżej 3 m);
 • instalacja i montaż wolno stojących kolektorów słonecznych.

Na wszystkie pozostałe obiekty i roboty budowlane póki co potrzebne będzie pozwolenie na budowę.

Zobacz, jak uzyskać pozwolenie na budowę krok po kroku.

Autor: Redakcja

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz

Data dodania:


Marzec 3, 2011
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Małe Mieszkanie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty