Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Kiedy wygasa decyzja o pozwoleniu na budowę?

Kiedy wygasa decyzja o pozwoleniu na budowę?

Budowa domu i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową czy rozbudową, wymają uzyskania pozwolenia na budowę. Decyzja staje się ostateczna po 14 dniach od daty wydania.

Czy pozwolenie na budowę wydawane jest bezterminowo?

Kiedy wygasa decyzja o pozwoleniu na budowę?

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Pozwolenie traci ważność również wtedy, gdy budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Rozpoczęcie albo wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

(Pozwolenie traci ważność również wtedy, gdy budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.)

Kto podejmuje decyzję o wygaśnięciu pozwolenia na budowę?

Mimo zapisu w Prawie budowlanym, wygaśnięcie pozwolenia na budowę nie następuje z mocy prawa, lecz jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją.

Decyzję w sprawie wygaszenia pozwolenia na budowę wydaje organ administracji architektoniczno–budowlanej, który wydał decyzję w pierwszej instancji. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie innej decyzji ma charakter aktu deklaratoryjnego, jako że wywołuje skutki prawne ex tunc, czyli wstecz, od dnia, w którym powstały przesłanki wygaśnięcia decyzji.

Zatem, jeżeli organ nadzoru budowlanego ustalił, że zachodzą przesłanki uzasadniające wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę, powinien o powyższym fakcie powiadomić właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej. Natomiast ostateczna ocena, czy zachodzą przesłanki, należy do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej, który prowadzi postępowanie administracyjnego w tej sprawie.

Uwaga!

Z dniem 23.08.2008 r. weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego, która wydłużyła czas ważności pozwolenia na budowę z 2 do 3 lata.

Przepisy znowelizowanej ustawy znajdą zastosowanie do tych postępowań w sprawie wygaszenia decyzji o pozwoleniu na budowę, które zostały do dnia 23.08.2008 r. wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną oraz postępowań wszczętych po tej dacie. Natomiast znowelizowane przepisy nie mają wpływu na sprawy zakończone do dnia 23.08.2008 r. decyzją administracyjną.

Następna »

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


sierpień 28, 2014
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
1
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Salon

Komentarze

Najnowsze komentarze

ZbigniewPyrek Odpowiedz 2014-03-27 19:46:11

Czy po 4 letniej przerwie bez ingerencji PINB mogę wystąpic sam do starostwa o wydanie pozwolenia na kontynuację budowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: finanse i prawo