Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Kierownik budowy czy inspektor? Kto jest potrzebny na budowie?

Kierownik budowy czy inspektor? Kto jest potrzebny na budowie?

Budowa domu i inne roboty budowlane, na których wykonanie potrzebne jest pozwolenie na budowę, wymagają zatrudnienia tzw. uczestników procesu budowlanego. Zgodnie z Prawem budowlanym każdy z nich ma na placu budowy swoje obowiązki i prawa. Zatrudnienie ich i powierzenie obowiązków leży po stronie inwestora (który jest jednym z uczestników).

Inwestor, czyli osoba, która np. buduje swój dom jednorodzinny, wybiera pozostałych uczestników, którymi są projektant, kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego.

Projektant, którego musimy zatrudnić, odpowiada przede wszystkim za opracowanie projektu budowlanego. Później możemy mu dodatkowo powierzyć nadzór autorski, czyli sprawdzanie, czy budowa domu jest zgodna z tym, co zatwierdzony projekt zawierał.

Kierownik budowy czy inspektor? Kto jest potrzebny na budowie?

Kierownik budowy czy inspektor? Kto jest potrzebny na budowie?

Kierownik budowy

Obowiązkowo inwestor musi również zatrudnić kierownika budowy. Funkcję tę może pełnić wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Przy rozpoczęciu budowy, musimy dostarczyć do urzędu oświadczenie kierownika budowy, w którym podaje on informacje o swoich uprawnieniach i potwierdza znajomość obowiązków na placu budowy, a także informuje o przyjęciu powierzonej mu funkcji.

Kierownik budowy odpowiada za realizację robót budowlanych i wszystkie zdarzenia, które mają miejsce na placu budowy. Jego praca zaczyna się praktycznie od początku inwestycji, gdyż odpowiedzialny jest za prace przygotowawcze, włącznie z organizacją terenu budowy i zapewnieniem bezpieczeństwa. Kierownik budowy przygotowuje także dokumentację powykonawczą budynku i jego oświadczenie o zakończeniu prac budowlanych jest wymagane również na koniec budowy – bez tego dokumentu nie możemy zgłosić domu do odbioru.

  • Kogo zatrudnić na stanowisko kierownika budowy?

Decyzję o zatrudnieniu konkretnej osoby na stanowisko kierownika budowy podejmuje inwestor. Pamiętajmy jednak, że kierownik będzie łącznikiem między inwestorem a ekipą budowlaną. Warto więc zdecydować się na osobę niepowiązaną z konkretną firmą budowlaną, by jej decyzje były bezstronne, a niekiedy wręcz przemawiały na naszą korzyść.

Budowa domu jest skomplikowanym procesem, warto więc, by kierował nią człowiek profesjonalny i doświadczony. Wysokość wynagrodzenia nie powinno być jedynym kryterium, jakim powinniśmy kierować się wybierając osobę na to stanowisko.

Kierownik budowy powinien mieć stosowne uprawnienia oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Warto wybrać osobę działającą lokalnie, by mogła często przebywać na placu budowy, a w nagłych przypadkach – szybko się na nim zjawiać.

Warto również porozmawiać z kandydatem na to stanowisko o technologii budowy domu, sprawdzając jego kompetencję, szczególnie, gdy nasz dom został nie zaprojektowany w tradycyjnej technologii.

  • Czy podczas budowy domu możemy zmienić kierownika budowy?

Najkorzystniejszą sytuacją jest, gdy jedna osoba odpowiada za cały proces budowlany. Jeżeli jednak uznamy, że wybrany przez nas kierownik budowy nie wywiązuje się prawidłowo ze swoich obowiązków, możemy go zmienić.

Jeżeli zdecydujemy się na zmianę kierownika, musimy zawiadomić o tym właściwy organ, dołączając oświadczenie nowej osoby o przejęciu obowiązku i posiadanych uprawnieniach do kierowania budową.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego to kolejna osoba, którą zatrudnia inwestor (nie należy go mylić z inspektorem nadzoru budowlanego, który jest urzędnikiem organów budowlanych!).

Jeżeli budujemy standardowe projekty domów, domy jednorodzinne o nieskomplikowanej konstrukcji, o funkcji mieszkalnej lub częściowo usługowej, prawo budowlane zwalnia nas z obowiązku zatrudnienia inspektora. Musi być on obecny na placu budowy domów wielorodzinnych, mostów, dróg itp.

  • Dlaczego warto zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego?

Powierzenie doświadczonemu i uprawnionemu fachowcowi funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego warto jednak przemyśleć, szczególnie w sytuacji, gdy budowa domu nie jest naszym konikiem. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek bowiem przede wszystkim dbanie o nasze (inwestora) interesy na placu budowy.

To osoba, która zna się na procesie budowlanym, potrafi kontrolować realizację z tym, co zawierało pozwolenie na budowę, zna się na przepisach i obowiązujących Polskich Normach oraz zasadach wiedzy technicznej.

Uczestniczy on w odbiorach poszczególnych etapów budowy, zwraca uwagę na niedociągnięcia, które mogłyby umknąć uwadze niedoświadczonego inwestora. Na nasze życzenie może ponadto kontrolować rozliczenia i finanse budowy.

Inspektora nadzoru warto również zatrudnić w sytuacji, gdy firma wykonawcza, której zlecamy cały proces budowlany, ma swojego, sprawdzonego kierownika budowy.

  • Kogo zatrudnić na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego?

Inspektor nadzoru inwestorskiego również musi posiadać odpowiednie uprawnienia w konkretnym zakresie i być wpisany na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego, co potwierdza w oświadczeniu o przyjęciu obowiązków, składanym w zawiadomieniu o rozpoczęciu budowy. Także i w tym przypadku możemy zmienić inspektora podczas budowy domu, informując o tym starostę.

Osoba dbająca o nasze interesy na placu budowy powinna być doświadczona, rzetelna i uczciwa, znająca się na swoich obowiązkach i posiadająca wiedzę techniczną z zakresu budowy.

Pamiętajmy również, że Prawo budowlane zakazuje zatrudnienia jednej osoby na stanowisko i kierownika budowy, i inspektora nadzoru, co jest logiczne, zważywszy, że ten pierwszy zarządza ekipą budowlaną, a inspektor zabezpiecza nasze interesy.

Następna »

Autor: Redakcja DOM.pl

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Styczeń 30, 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
3
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Salon

Komentarze

Najnowsze komentarze

Macio Odpowiedz 2017-12-07 23:08:05

według mnie obaj są w jakimś stopniu potrzebni jeśli nie buduje się samemu bo kierownik budowy jak sama nazwa wskazuje kieruje pracami, natomiast obowiązki inspektora edman.pl/uslugi/inspektor-nadzoru/ pozwalają min sprawdzić nam czy np dom jestwybudowany zgodnie z projektem ale to już nasza sprawa czy go "weżmiemy" czy nie ale dla świętego spokoju chyba warto

Janko Odpowiedz 2017-06-01 14:31:48

Jeśli chodzi o nadzór inwestorski, nie ma obowiązku jego ustanawiania w przypadku inwestycji jednorodzinnych. Z drugiej strony nie warto z niego rezygnować, skoro to profesjonalna instytucja, która pomaga skontrolować prace ekipy budowlanej. Mi pomagał fachowiec z biura Kwatera Nieruchomości.

Budowa domu jesienią bez przerw w pracach budowlanych | www.Dom.pl Odpowiedz 2013-09-26 10:11:03

[...] odpowiednie materiały na dane podłoże. Nadzór nad pracami oraz ich odbiór należy jednak do Kierownika i Inspektora nadzoru. AKPC_IDS += [...]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: finanse i prawo