Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Kim jest inspektor nadzoru inwestorskiego?

Kim jest inspektor nadzoru inwestorskiego?

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku budowy domu jednorodzinnego nie jest obowiązkowe, zwykle to inwestor decyduje czy zatrudnić osobę, która na placu budowy będzie reprezentowała jego interesy.

W świetle prawa, inspektor nadzoru inwestorskiego jest, podobnie jak inwestor, projektant i kierownik budowy (robót), uczestnikiem procesu budowlanego. Jednak to inwestor decyduje czy ustanowić takie stanowisko w przypadku budowy domu jednorodzinnego. Mimo podobnych uprawnień, funkcję kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie może pełnić ta sama osoba, bowiem tak, jak kierownik budowy dba o interesy wykonawców, tak inspektor – o interesy inwestora.

Wymóg ustanowienia funkcji inspektora może być narzucony w pozwoleniu na budowę, jeżeli projekt charakteryzuje się wysokim stopniem skomplikowania bądź ma duży wpływ na środowisko.  Stanowisko inspektora jest ponadto wymagane w przypadku budowy wysokich bloków, biurowców, dróg i innych obiektów użyteczności publicznej.

Jeżeli inwestor realizuje projekty domów jednorodzinnych, funkcję inspektora może ustanowić dla własnej wygody. Do podstawowych obowiązków inspektora należą bowiem:

  • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Zatrudnienie osoby, która będzie nas reprezentowała na budowie wiąże się oczywiście z dodatkowymi kosztami. Jeżeli jednak nie posiadamy wiedzy technicznej z zakresu prowadzonych robót lub po prostu brakuje nam czasu na doglądanie budowy, warto ustanowić swojego pełnomocnika. Należy przy tym pamiętać, że inspektor nadzoru inwestorskiego musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej oraz praktykę, dostosowaną do poziomu trudności budowy, do jakiej jest zatrudniany.

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz

Data dodania:


październik 29, 2011
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Łazienka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty