Start Arrow Finanse i prawoArrowNieruchomości i prawoArrow Komu potrzebny zarządca nieruchomości?

Komu potrzebny zarządca nieruchomości?

Obowiązki zarządcy

Zarządca nieruchomości to osoba fizyczna, posiadająca państwową licencję zawodową. Zarządca wykonuje obowiązki, które określa się w umowie zawieranej między zarządcą a właścicielem nieruchomości, wspólnotą mieszkaniową lub spółdzielnią. Do jego obowiązków należy m.in. dbałość o należyty stan techniczny obiektów oraz bezpieczeństwo użytkowników. Najważniejszym zadaniem zarządcy nieruchomości jest jednak należyta analiza i optymalizacja kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości.

Kto może zostać zarządcą?

Warunki, które trzeba spełnić, aby stać się licencjonowanym zarządcą nieruchomości, określa Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Pierwszym warunkiem jest zdobycie wyższego wykształcenia w zakresie gospodarki nieruchomościami. W wypadku, gdy kandydat na zarządcę posiada już dyplom z dziedziny innej niż gospodarka nieruchomościami, konieczne jest ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami. Zdobytą wiedzę kandydat poszerza o doświadczenie na co najmniej półrocznych praktykach zawodowych. Po ich ukończeniu kandydat na zarządcę zdaje egzamin przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Pozytywna ocena na egzaminie skutkuje wpisaniem zarządcy do centralnego rejestru Ministerstwa Budownictwa. Wpis ten oznacza otrzymanie licencji zarządcy nieruchomościami. Jeśli zarządcą nieruchomości chce zostać obcokrajowiec musi on dodatkowo wykazać się biegłą znajomością języka polskiego.

Dlaczego warto współpracować z zarządcą?

W czasach rosnącej specjalizacji w większości dziedzin życia coraz bardziej oczywiste staje się zatrudnianie fachowców wszędzie tam, gdzie wiedza i doświadczenie ułatwiają pracę i czynią ją bardziej efektywną. Licencjonowani zarządcy nieruchomości posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe – znają przepisy prawne z różnych dziedzin (prawo podatkowe, budowlane, kodeks cywilny), posiadają umiejętności organizacyjne, konieczne do sprawnego gospodarowania częścią wspólną nieruchomości. Istotą ich działania jest umiejętność reakcji na występujące zmiany przepisów prawnych oraz wyszukiwanie i stosowanie nowinek technologicznych na rynku nieruchomości. Każdy bowiem licencjonowany zarządca nieruchomości ma obowiązek ustawicznego dokształcania się.

Ważnym aspektem współpracy z zarządcą nieruchomości jest kwestia odpowiedzialności. Licencjonowany zarządca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC. Z tego ubezpieczenia pokrywane są szkody wynikłe z ewentualnego zaniedbania ze strony zarządcy. Ponadto na licencjonowanym zarządcy nieruchomości, oprócz odpowiedzialności cywilnej ciąży również odpowiedzialność zawodowa. W przypadku naruszeń prawa zarządca nieruchomości może stracić licencję, a więc podstawę do wykonywania zawodu, co stanowi znacznie większy koszt niż ewentualne odszkodowanie finansowe i jest pewną gwarancją wysokiej jakości usług zarządcy.

Przede wszystkim jednak zarządca nieruchomości to osoba kompetentna, posiadająca wykształcenie i doświadczenie w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami. Współpraca z takim profesjonalistą gwarantuje bezpieczeństwo i komfort zamieszkania, jak również przynosi wymierne korzyści finansowe.

Szukając licencjonowanego zarządcy nieruchomości warto zwrócić uwagę czy jest on zrzeszony w organizacji zawodowej. Regionalne stowarzyszenia zarządców należą do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, która dba o przestrzeganie standardów jakości usług oraz etyki zawodowej, nieustanne dokształcanie swoich członków. Jeśli zarządca legitymuje się członkostwem w stowarzyszeniu należącym do PFRN gwarantuje to, że świadczy on usługi na najwyższym poziomie.

Autor: Polska Federacja Rynku Nieruchomości

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz

Data dodania:


wrzesień 20, 2008
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Salon

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: nieruchomości i prawo