Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Koniec z pozwoleniem na budowę. Co zmieni się w prawie budowlanym?

Koniec z pozwoleniem na budowę. Co zmieni się w prawie budowlanym?

Budowa domu bez pozwolenia na budowę, krótszy i łatwiejszy proces budowlany, uproszczenie formalności projektu budowlanego to główne założenia projektu nowelizacji prawa budowlanego, które być może zmieni się jeszcze w tym roku.

Równolegle z pracami nad nowelizacją obowiązującej ustawy prawo budowlane trwają prace nad ustawą kompleksowo regulująca proces inwestycyjno-budowlany. Projekt Kodeksu budowlanego ma zostać przedstawiony do końca listopada 2014 r.

Prawo budowlane 2013? Co zmieni nowelizacja?

Najistotniejszą zmianą w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie założeń nowelizacji prawa budowlanego, jest rezygnacja z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę dla domów jednorodzinnych.


Zgłoszenie budowy zamiast pozwolenia

Pozwolenie na budowę zostanie zastąpione przez zgłoszenie budowy przez osobę planującą budowę domu jednorodzinnego. Warunkiem będzie dołączenie do zgłoszenia projektu budowlanego, choć formalności z nim związane również ulegną uproszczeniu (patrz niżej).

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przewiduje, że uproszczone zasady pozwolą na rezygnację z wydawania około 48.000 decyzji o pozwoleniu na budowę rocznie.

Niezgodność zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego z ustaleniami planu miejscowego lub wytycznymi decyzji o warunkach zabudowy będzie podstawą do sprzeciwu wobec takiej inwestycji. Organ będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu do takiego zgłoszenia.

Co trzeba będzie dołączyć do zgłoszenia?

Integralną częścią zgłoszenia będzie projekt budowlany. Dodatkowo na inwestora zostaną nałożone także obowiązki informacyjne:

  • postawienie tablicy informacyjnej na terenie przyszłej budowy. I to jeszcze zanim zgłosi budowę w starostwie. Znajdować się mają na niej podstawowe informacje na temat planowanej budowy, zaś oświadczenie o umieszczeniu tablicy będzie częścią wymaganego zgłoszenia;
  • przedstawienie dowodu doręczenia właścicielom, użytkownikom wieczystym lub zarządcom nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z działką informacji o zamiarze realizacji robót budowlanych.

Brak konieczności zgłoszenia terminu robót

Nie trzeba będzie zawiadamiać nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę), po którym następuje 7-dniowy okres oczekiwania przed nabyciem uprawnienia do rozpoczęcia takich robót.

Uproszczony projekt budowlany

Dołączany do zgłoszenia projekt budowlany również zostanie uproszczony. Nie trzeba będzie do niego dołączać oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych.

Nie będą także potrzebne oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt, z droga publiczną (z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich, dla których takich uzgodnienia nadal będą konieczne).

Uzgodnienia te zostaną wykonane na późniejszym etapie robót. Skróci to czas opracowywania projektu budowlanego przed rozpoczęciem inwestycji.

Kiedy pozwolenie na budowę będzie jednak konieczne?

Uproszczone procedury, w których pozwolenie zostanie zastąpione przez zgłoszenie, dotyczy jednak tylko części domów jednorodzinnych.

Pozwolenie na budowę będzie nadal konieczne w przypadku, gdy obszar oddziaływania wykraczać będzie poza granice działki objętej inwestycją oraz będzie oddziaływał negatywnie na środowisko.

Szybsze procedury przy zgłoszeniu i pozwoleniu

W przypadku domów jednorodzinnych przewiduje się skrócenie procedur budowlanych o 45 dni (z 129 do 84 dni), a w dużych miastach o 74 dni (z 158 do 84 dni ). Liczba procedur zmniejszy się o 4 (z 25 do 21).

Szybsza reakcja dotyczy także sprawdzania wniosków. Po zgłoszeniu lub złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę, organ będzie miał 14 dni na wezwanie do usunięcia ewentualnych braków w dokumentacji, co ma za zadanie zmobilizować organ do sprawniejszego procedowania wniosków.

Bez decyzji ostatecznej

Inwestor będzie mógł rozpocząć wszystkie roboty budowlane, na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, gdy nie ma innych stron postępowania. W praktyce chodzi o sytuację, kiedy inwestor jest jedyną stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Obecnie roboty budowlane może rozpocząć na podstawie decyzji ostatecznej. Nowe rozwiązanie oznacza pominiecie czasu oczekiwania na uprawomocnienie się decyzji, czyli inwestor zyska co najmniej 14 dni.

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


wrzesień 4, 2013
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
2
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Pokój dziecka

Komentarze

Najnowsze komentarze

Kamionka Odpowiedz 2015-07-31 11:18:21

Generalnie zmian w 2015 roku jest kilka jeśli wliczać w to 1 stycznia 2016 - w sumie 3 istotne zmiany. Wszystkie zostały zebrane i opisane szczegółowo w podręczniku/książce "Nowe Prawo Budowlane" z serii polcen.com.pl/kategoria/17/0/seria-z-prawem-co-dnia/. Są tam zarówno zmiany, które już zostały wprowadzone w życie, jak i te, które w nie wejdą jeszcze w roku 2015 i z początkiem 2016. Wszystkie przepisy opatrzone komentarzem kosztują tylko 15zł a są niejako must have na dzień dzisiejszy. Oczywiście najważniejsza zmiana dotyczy zniesienia obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych.

Wniosek o pozwolenie na budowę - nowy wzór wniosku | www.Dom.pl Odpowiedz 2013-09-26 10:10:28

[...] Koniec z pozwoleniem na budowę. Co zmieni się w prawie budowlanym? Budowa domu bez pozwolenia na budowę, krótszy i łatwiejszy... więcej [...]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: finanse i prawo