Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:

  • złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania ternu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami i planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • złożył oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej) o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Do wniosku należy dołączyć:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, potwierdzającym uprawnienia do projektowania (aktualnym na dzień opracowania projektu);
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę może być wydane po uprzednim:

  • przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymagane przepisami o ochronie środowiska;
  • uzyskaniu przez inwestora wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów – uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii powinny być wydane w terminie 14 dni od dnia zaproponowania rozwiązań.

Pozwolenie na budowę wydaje starosta, a podania dotyczące budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie.

Jeżeli w terminie 14 dni od uzyskania decyzji nikt się od niej nie odwoła, decyzja staje się prawomocna i możemy przystąpić do realizacji naszej budowy. Na 7 dni przed rozpoczęciem musimy powiadomić starostę o rozpoczęciu prac.

Decyzja wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się prawomocna, nie rozpoczniemy budowy lub przerwiemy ją na okres dłuższy niż 3 lata.

Jeżeli decyzja jest odmowna mamy prawo się od niej odwołać. Odwołanie należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji u wojewody, ale za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Od decyzji wojewody również możemy się odwoływać – w terminie 30 dni do wojewódzkiego sądu administratycyjnego.

Jeśli chcemy wprowadzić istotne zmiany w projekcie, musimy uzyskać zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę, składając odpowiedni wniosek za opłatą 70–100 zł.

Pozwolenie na budowę może zostać również przeniesione na innego inwestora. W tym wypadku nowy inwestor musi złożyć odpowiedni wniosek za opłatą ok. 90 zł. Do wniosku konieczne jest dołączenie zgody poprzedniego inwestora. Pozwolenie na budowę nie może być przeniesione na nowego inwestora jeśli decyzja o pozwoleniu wygasła (nie rozpoczęcie lub przerwanie budowy na okres 2 lat).

Istnieją obiekty, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Większość z tych obiektów podlega jednak zgłoszeniu w terminie 30 dni przed terminem rozpoczęcia robót.

Zobacz także:

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości
2. Wniosek o pozwolenie na budowę
3. Zmiana decyzji o pozwolenie na budowę
4. Przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę
5. Roboty nie wymagające pozwolenia
6. Roboty wymagające pozwolenia
7. Pozwolenie na budowę niepotrzebne?

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz

Data dodania:


luty 20, 2008
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
1
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Pokój dziecka

Komentarze

Najnowsze komentarze

Pavel1001 Odpowiedz 2012-04-18 19:18:45

Trzeba pamiętać o dodatkowych uzgodnieniach, które należy uzyskać w zależności od lokalizacji inwestycji np. Z.U.D.P, pozwolenie na wycinkę drzew, uzgodnienie od konserwatora czy uzgodnienia wynikające z bliskiej odległości od torów kolejowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty