Start Arrow Finanse i prawoArrow Kupujesz mieszkanie? Działkę? Dom? Sprawdź księgę wieczystą

Kupujesz mieszkanie? Działkę? Dom? Sprawdź księgę wieczystą

Każdy ruch związany z obrotem nieruchomością powinien zostać poprzedzony sprawdzeniem zapisów w księdze wieczystej. Zgodnie z rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych przyjmuje się, że stan ujawniony w księdze wieczystej jest zgodny ze stanem faktycznym, dopóki nie udowodni się, że jest inaczej.

Księga wieczysta zawiera informacje o stanie prawnym nieruchomości. Zakładana jest dla nieruchomości, własnościowych spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych, spółdzielczych praw do lokali użytkowych, praw do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Jeżeli planujemy sprzedaż czy zakup nieruchomości lub zaciągnięcie kredytu hipotecznego, informacje zawarte w działach księgi wieczystej założonej dla nieruchomości stanie się gwarantem bezpieczeństwa transakcji.

Co zawierają działy księgi wieczystej?

Każda księga wieczysta składa się z czterech działów:

 • dział I składa się z dwóch części:
  <I-O: Oznaczenie nieruchomości – znajdują się tu dane z ewidencji gruntów, umożliwiające oznaczenie nieruchomości
  <I-Sp: Spis praw związanych z własnością – znajdują się tu ewentualne prawa związana z prawem własności wpisanej nieruchomości
 • w dziale II znajdują się oznaczenia właściciela albo właścicieli nieruchomości lub użytkownika wieczystego
 • dział III to wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (z wyjątkiem hipotek), ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym, prawa osobiste i roszczenia, które ciążą na nieruchomości (z wyjątkiem hipotek)
 • dział IV zawiera wpisy dotyczące hipoteki (m.in. wysokość i rodzaj hipoteki)

Jak założyć księgę wieczystą?

Księga wieczysta dla nieruchomości zostaje założona z chwilą dokonania pierwszego wpisu. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o założenie księgi wieczystej jest nie tylko właściciel nieruchomości, osoba, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do określonej nieruchomości, wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które ma być wpisane do księgi wieczystej oraz właściwa państwowa jednostka organizacyjna lub osoba, której oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste (dotyczy nieruchomości państwowych).

Jeżeli chcemy założyć księgę wieczystą, musimy złożyć stosowny wniosek w Sądzie Rejonowym (wydział wieczystoksięgowy), dołączając odpowiednie dokumenty.

Co zawiera wniosek o założenie księgi wieczystej?

Wniosek o założenie księgi wieczystej powinien zawierać oznaczenie nieruchomości, miejsca jej położenia, obszaru oraz sposobu korzystania z nieruchomości. Należy w nim również wymienić wszystkich uprawnionych, na których własność ma być wpisana. Dodatkowo trzeba powołać tytuł własności nieruchomości oraz (w przypadku lokali mieszkalnych i lokali użytkowych) oświadczenie zarządu spółdzielni o przyjęciu w poczet członków spółdzielni.

We wniosku należy także wyszczególnić obciążające nieruchomość ograniczone prawa rzeczowe lub ograniczenia w jej rozporządzaniu. Jeżeli takich ograniczeń nie ma, wnioskodawca składa stosowne oświadczenie.

Do wniosku powinny być dołączone dokumenty stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku oraz dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości.

Wpis dokonuje sędzia albo referendarz w postępowaniu wieczystoksięgowych na podstawie złożonego wniosku.

O założeniu księgi wieczystej zawiadomieni są wszyscy zainteresowani, a także właściwy organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków. Do zawiadomienia dołączony jest odpis postanowienia o założeniu księgi wieczystej. O założeniu księgi wieczystej dla ograniczonego prawa rzeczowego oraz o wpisie hipoteki do tej księgi zawiadomiona zostaje również właściwa spółdzielnia mieszkaniowa.

Ile kosztuje założenie księgi wieczystej?

Wniosek o założenie księgi wieczystej wymaga uiszczenia opłaty stałej w wysokości 60 złotych.

Pozostałe opłaty wynoszą:

 • 200 zł – za wpis prawa własności, użytkowania wieczystego,
 • 200 zł – za wpis hipoteki,
 • 150 zł – za wpis własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku lub zniesienia współwłasności także po podziale majątku dorobkowego małżonków,
 • 150 zł – gdy wpis będzie dotyczył: własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które zostało nabyte w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólnoty majątkowej małżonków,
 • 100 zł – za wykreślenie wpisu z dokumentu,

Gdzie sprawdzić, co zawiera księga wieczysta?

Jeżeli planujemy zakup nieruchomości, powinniśmy wcześniej sprawdzić jej stan prawny. Księgi wieczyste są jawne, co oznacza, że każdy może uzyskać odpis z księgi wieczystej i poznać jej treść.

Odpis z księgi wieczystej możemy uzyskać w wydziale wieczystoksięgowym Sądu Rejonowym bądź przejrzeć zawartość Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, dostępnej na specjalnej stronie internetowe Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeżeli udamy się do sądu, musimy uiścić opłaty za odpisy, które wynoszą:

 • 30 zł – za odpis zwykły,
 • 60 zł – za odpis zupełny,
 • 10 zł – za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej

Uwaga!

Z aktami księgi wieczystej mogą zapoznać się wyłącznie osoby mające w tym interes prawny oraz notariusz. Akta księgi wieczystej zawierają dokumenty i pisma, na podstawie których dokonano wpisów w księdze.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych oznacza prawne domniemanie, że stan ujawniony w księdze wieczystej jest zgodny ze stanem faktycznym. Przyjmuje się więc, że prawa wpisane do księgi wieczystej istnieją, a te, które zostały wykreślone – nie istnieją.

Oznacza to, że rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych umożliwia nabycie własności lub innego prawa rzeczowego od osoby nieuprawnionej, jeśli jest ona wpisana w księdze wieczystej jako ta, której to prawo przysługuje, dopóki nie zostanie udowodnione, że treść wpisu w księdze wieczystej nie jest zgodna z rzeczywistością. Aby tego dowieść należy wystąpić do sądu wieczystoksięgowego o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (postępowanie to jest wolne od opłat).

Następna »

Autor: Redakcja

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


grudzień 12, 2014
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
1
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Łazienka

Komentarze

Najnowsze komentarze

Zenon Odpowiedz 2015-04-01 14:35:45

Bardzo ciekawy artykuł. Najważniejsze informacje przedstawione w prosty i czytelny sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: finanse i prawo