Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Miejscowy plan, czyli co za płotem

Miejscowy plan, czyli co za płotem

Przed podjęciem decyzji o zakupie działki lub o budowie domu na już posiadanej – należy w pierwszej kolejności ustalić jej przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego.

Należy więc udać się do stosownego Urzędu Gminy, gdzie w Wydziale Architektury lub Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego (zależnie od wielkości Gminy) możemy sprawdzić Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

(Przed zakupem działki warto sprawdzić, co będzie w sąsiedztwie)

(Przed zakupem działki warto sprawdzić, co będzie w sąsiedztwie)

Plan ten określa, pod jakie cele przeznaczone są tereny danej gminy. Dowiemy się więc, czy okoliczne tereny przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną, czy np. pod handel i usługi.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ustala się również, w zależności od potrzeb:

 • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
 • linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczania ścieżek rowerowych,
 • tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
 • granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
 • zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
 • lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,
 • zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,
 • szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 • tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych,
 • tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu,
 • granice obszarów; zorganizowanej działalności inwestycyjnej, rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, przekształceń obszarów zdegradowanych.

Marta Hawrylak

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz

Data dodania:


Luty 1, 2010
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Wnętrza projektów domów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

 • Lampa wisząca ALANYA Gray

 • Kinkiet EMMA PINK

 • Lampa wisząca Galaxy 1643

 • Lampa stojąca VIRGO Grey II

 • Kinkiet ALANYA White

 • Nowoczesny plafon LED z pilotem Melos DL-F37T

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: finanse i prawo